Vernielingen winkelcentrum Oostermeent

CDA Huizen

Winkelcentrum Oostermeent - Zicht op juwelier en plein (bron: Google StreetView)
Winkelcentrum Oostermeent – Zicht op juwelier en plein (bron: Google StreetView)

CDA Huizen heeft kennisgenomen van de berichtgeving via (sociale) media over de vernielingen in winkelcentrum de Oostermeent . Twee maal in korte tijd heeft een winkel gevestigd in de hoek Oostermeent Zuid/Oostermeent te maken gekregen met vernieling en vandalisme. Deze vernielingen hebben plaatsgevonden nadat er voor winkelcentrum Oostermeent een nieuwe aanpak is ingevoerd die o.a. bestaat uit: extra cameratoezicht, contact jongerenwerkers Versa Welzijn met hangjongeren en keurmerk veilig ondernemen. Deze nieuwe vernielingen in winkelcentrum Oostermeent baart het CDA zorgen.

Deze zorgen waren voor het CDA aanleiding om raadsvragen te stellen aan het college van Huizen.

Raadsvragen winkelcentrum Oostermeent

De volgende vragen heeft CDA Huizen aan het college van Huizen gesteld:

  1. Acht u naar aanleiding van de recente vernielingen in winkelcentrum Oostermeent extra aanvulling op de nieuwe aanpak noodzakelijk?
  2. Is het college van mening dat er meer beveiligingscamera’s nodig zijn om winkelcentrum Oostermeent adequaat te beveiligen?
  3. Kan het college al een rapportage geven over de inzet van de jongerenwerkers van Versa Welzijn?
    En heeft deze inzet het gewenste effect gehad? De hangjongeren lijken zich verplaatst te hebben naar de andere kant van winkelcentrum Oostermeent.

In de raadsvergadering van mei 2016 zijn de vragen behandeld. Voor CDA Huizen waren de antwoorden aanleiding om aandacht te vragen voor de derde beveiligingscamera. Deze hangt er nog steeds niet. Burgemeester Hertog heeft de toezegging gedaan er alles aan te doen om deze er zo snel mogelijk te laten komen.