Verkoop grond aan GNR en realisatie speelbos

CDA Huizen

De gemeenteraad van Huizen heeft toestemming gegeven om grond rondom de Sijsjesberg te verkopen aan het Goois Natuurreservaat (GNR).  Als tegenprestatie gaat het GNR daar een geweldig speelbos realiseren.

Na een initiatiefvoorstel van GroenLinks uit 2009 waarin het college werd opgedragen om de grondoverdracht voor te bereiden is het in gang gezet. Het beheer van de resterende gemeentelijke natuurterreinen moest over naar GNR. In het initiatiefvoorstel is aangegeven dat een groot aantal gronden reeds beheerd wordt door het GNR. Denk hierbij aan de natuurterreinen: Limitische Heide, Nieuw Bussummer Heide, Tafelbergheide, Bikbergen, Crailo etc.
Opgemerkt wordt dat een aantal beschermwaardige gebieden (Sijsjesberg en Warandebergen) die beide een natuurbestemming hebben, nog niet door het GNR worden beheerd.

Ecologisch speelbos Sijsjesberg

Plan voor ecologisch speelbos bij de Sijsjesberg
Plan voor ecologisch speelbos bij de Sijsjesberg

Begin 2015 is door het GNR een schetsontwerp voor het realiseren van een ecologisch speelbos in het gebied Sijsjesberg voorgelegd. Uit het gesprek met het GNR is duidelijk geworden dat het GNR op grond van haar statuten alleen gronden in beheer neemt als de grond ook in eigendom wordt overgedragen. Het college gaat eerst de gronden rondom het gebied Sijsjesberg overdragen aan het GNR gezien de aanvraag voor het speelbos.

CDA Huizen is erg blij met de plannen voor het speelbos. Gestreefd wordt dat eind 2016 het speelbos gerealiseerd wordt. Ook zo benieuwd naar de plannen?