Verbouw Dr. Maria Montessorischool

CDA Huizen

Dr. Maria Montesorrischool Huizen (bron: Facebookpagina school)

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft het CDA ingestemd met het budget voor de verbouw van de Dr. Maria Montessorischool.  In totaal stelt de gemeente Huizen ruim € 2,5 miljoen beschikbaar.

Al een aantal jaar wordt er binnen de gemeente en gemeenteraad gesproken over de verbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Door de gemeenteraad zijn in 2017 twee eisen gesteld aan de renovatie van de school, waarbij deels nieuwbouw plaatsvindt.

  1. Na renovatie wordt geen gebruik meer gemaakt van aardgas en
  2. het gebouw is energieneutraal.

De uitwerking van deze twee wensen heeft de nodige tijd gekost, maar kunnen zo goed als gerealiseerd worden. Na de renovatie wordt geen gas meer gebruikt en het gebouw wordt nagenoeg energieneutraal. De extra wensen hebben wel als consequentie dat er extra budget nodig is. Daarnaast zijn de prijzen door de aantrekkende bouwmarkt sterker gestegen dan geraamd, waardoor ook daarvoor extra budget nodig was. In totaal gaat de verbouwing de gemeente ruimt € 2,5 miljoen kosten. De CDA-fractie heeft ingestemd met het budget zodat de school weer jaren vooruit kan.

Als laatste heeft de fractie nog aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in verband met de tijdelijk huisvesting langs de Crailoseweg. Het CDA heeft het college gevraagd zich hiervoor in te spannen zodat kinderen veilig met de fiets van en naar school kunnen vanaf het nieuwe schooljaar.

Toerit fietspad op Crailoseweg richting de Trappenberg. (bron: Google Maps)

Foto en rechten

De afbeelding van de Dr. Maria Montesorrischool in dit artikel heeft de volgende bron en is openbaar beschikbaar gesteld door de dr. Maria Montessorischool als profielafbeelding.