De Regionale samenwerkingsagenda

CDA Huizen

Overzicht van de gemeenten in het Gooi. (bron: documentatie regio G&V)

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de CDA-fractie, zij het onder voorwaarden, ingestemd met de regionale samenwerkingsagenda. Met deze agenda wordt bepaald aan welke inhoudelijke thema’s de gemeenten in de regio een impuls willen geven.

Samenwerken als gemeente Huizen doen we al zo langs als we bestaan. In veel gevallen doen we dat met de gemeenten in onze regio, maar voor de aanpak van de waterplanten doen we dat in een ander verband en trekken we op met de gemeenten langs de randmeren. Met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek stellen we om de vier jaar een agenda vast waarmee we de thema’s bepalen die in de samenwerking een impuls krijgen. De thema’s voor de komende vier jaar zijn:

Een bereikbare regio, een duurzame regio, een aantrekkelijk woon en werkklimaat, versterking van het sociaal domein en het opstellen van een regionale omgevingsvisie.

De CDA-fractie heeft er bij het college op aangedrongen om prioriteiten te stellen bij het uitwerken van de thema’s. Niet alles wat in het kader van een thema bedacht kan worden, hoeft uitgevoerd te worden. Door focus aan te brengen, wordt de kans op succes vergroot. Van alles een beetje doen levert bij de finish lege handen op.

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel heeft geen officiële bron is vrijgegeven door Regio Gooi en Vechtstreek in meerdere openbare publicaties. De afbeelding is gemaakt voor Regio Gooi en Vechtstreek.