Investeren in werkzoekende met ‘Werken aan werk’

CDA Huizen

Tijdens de laatste raadsvergadering is er gesproken over het plan ‘Werken aan werk’. Vanuit de gemeente Huizen is dit plan gepresenteerd door wethouder Rebel. Het doel van dit plan is om werkzoekenden te helpen, iets wat CDA Huizen van harte toejuicht. De behoefte is ontstaan vanuit de constatering dat er een mismatch zit tussen werkgevers en werknemers. Opleidingsniveau zijn veranderd en andere competenties worden gevraagd.

De gemeente Huizen heeft samen met diverse regiogemeenten, UWV, Regio Gooi en Vechtstreek met diverse belangenorganisaties het arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan werk” ontwikkeld. Met dit plan willen gemeenten meer werkkansen creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het verschil kan met dit plan echt worden gemaakt, wat volgens CDA Huizen goed past in een inclusieve samenleving. CDA Huizen is blij om te zien dat:

  1. Er investeringen worden gedaan voor bij- en omscholing;
  2. Er betere begeleiding komt voor inwoners die dit niet zelfstandig kunnen;
  3. Er geïnvesteerd wordt in lokale initiatieven.

De CDA-fractie heeft van harte ingestemd met dit plan en hoopt dat dit plan helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen!

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel heeft de volgende bron en is vrij gegeven onder rechten CCO 2.0. De foto is gemaakt voor Skokie Public Library.