Overhandiging vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’

CDA Huizen

Donderdag 9 februari werd het vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’ worden overhandigd aan burgemeester Hertog op het gemeentehuis in Huizen.

Vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’

Op basis van de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen in door CDA Huizen het vuurwerkrapport 2017/2018 met titel ‘Het moet anders!’ opgesteld. Aan de hand van diverse klachten worden er aanbevelingen gedaan om de jaarwisseling in Huizen veiliger te laten verlopen zodat de jaarwisseling voor alle inwoners een feest zal zijn. De meerderheid van klachten worden gemaakt over vroegtijdig vuurwerk afsteken gepaard met de harde knallen die hierbij te horen zijn.

Aanbevelingen vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’

In de editie van 2018 willen we de volgende punten benadrukken op basis van de meldingen die binnen zijn gekomen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen. In de 2018 editie van het vuurwerkrapport ligt de nadruk op de volgende punten:

1. Uitbreiding Vuurwerkvrije zones

Wederom is er een stijging te zien in de melders die voor een vuurwerkvrije zone zijn. De huidige vuurwerk vuurwerkvrije zones in de Oostermeent en Holleblok worden als positief. Het rapport bevat de aanbeveling om de vuurwerkvrije zones in Huizen uit de breiden naar alle winkelcentra en grote zorgcentra in Huizen.

2. Zichtbaarheid handhaving in Huizen

Diverse meldingen zijn ontvangen over het gebrek aan zichtbaarheid van de handhavers (BOA en Politie) in Huizen. Het rapport bevat de aanbeveling om te onderzoeken hoe de handhaving zichtbaarder gemaakt kan worden voor de inwoners van Huizen.

3. Verbod op knalvuurwerk

Veel meldingen worden gemaakt over ‘harde knallen’, dit komt overeen met de resultaten van het rapport door de onderzoeksraad voor veiligheid (ovv). Het rapport bevat de aanbeveling dat het college bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een pleidooi zal doen voor het verbod op knalvuurwerk.

4. Debat over tolerantie

Wederzijds begrip en onbegrip komt veel terug in de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt. Veel onbegrip is er tussen afstekers van vuurwerk en inwoners die er overlast van ervaren. Het rapport bevat een aanbeveling om een debat over tolerantie te organiseren voor de Huizer samenleving.

Foto en rechten

De afbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt door CDA Huizen.