Unanieme steun motie ‘Regionaal zorgcentrum in Huizen’

CDA Huizen

In Huizen wonen, samen met het Blaricummer deel van de Bijvanck, bijna 50.000 inwoners. En Huizen vergrijst: er komen steeds meer ouderen, zij worden gemiddeld genomen ouder en blijven steeds vaker lang zelfstandig wonen. Het is dan in het belang van de inwoners van Huizen dat zorgvoorzieningen dichtbij beschikbaar zijn. De nieuwbouw van Tergooi komt echter juist verder weg te liggen, namelijk in Hilversum. Bovendien gaat de locatie Blaricum in 2021 dicht. Hierdoor verdubbeld de reisafstand voor inwoners van Huizen.

Regio zorgcentrum (RZC)

Tergooi wil op deze ontwikkelingen inspelen en in onze regio een nieuw Regio Zorg Centrum (RZC) starten. Een RZC is een samenvoeging van ziekenhuisactiviteiten (‘tweedelijn’) en eerstelijnsactiviteiten en wordt daarom vaak ‘anderhalvelijnszorg’ genoemd. Voorzieningen in een RZC kunnen zijn: diagnostiek (zoals röntgen, echo’s, bloedafname en functieonderzoeken), poliklinische spreekuren, maar ook huisartsen, paramedische zorg en apotheken. Voor veel inwoners is een belangrijk deel van de zorg dan heel dichtbij. Zij hoeven daarvoor niet naar Hilversum te reizen. In Hilversum is de complexere zorg, waarvoor vaak een opname nodig is, beschikbaar.

Het CDA en de andere partijen in de gemeenteraad, vinden het belangrijk dat zo’n RZC in (de bebouwde kom van) Huizen komt te staan. Om te stimuleren dat de gemeente goed zal inspelen op deze ontwikkeling, heeft het CDA samen met alle andere fracties in de gemeenteraad een motie ingediend. In de motie ‘Regionaal zorgcentrum in Huizen’ heeft de raad het college opgedragen om samen met Tergooi, de huisartsen en andere eerstelijns hulpverleners, een RZC in Huizen te realiseren. Bij voorkeur binnen de bebouwde kom, goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer en met voldoende parkeergelegenheid. De raad wil dat het college ook gaat onderzoeken of er in het RZC een huisartsenpost en een beperkte eerste hulppost kan komen.

Raadsbreed en unaniem aangenomen

De motie is raadsbreed ingediend en unaniem aangenomen. Het is nu de verantwoordelijkheid van het college om samen met Tergooi onderzoek te gaan doen en met voorstellen te komen. De raad zal tussendoor regelmatig op de hoogte gehouden worden. Het CDA vindt het van groot belang dat het college zich in dit dossier actief opstelt en in samenwerking met Tergooi tot een goed resultaat komt voor de inwoners van Huizen.