Extra geld Goois Natuurreservaat (GNR)

CDA Huizen

GNR beheert de groene longen van het Gooi

CDA Huizen heeft ingestemd met de begroting van het Goois Natuurreservaat (GNR) en een extra bijdrage vanuit Huizen. Per inwoner wordt er € 1,- beschikbaar gesteld voor het behoud van het Goois Natuurreservaat.

Gooise natuur van onschatbare waarde

Deze prachtige achtertuin van Huizen is volgens het CDA van onschatbare waarde en moet behouden blijven. Met deze financiële bijdrage kan het GNR onze Gooise natuur goed beheren. Met instemming van het raadsvoorstel kan het GNR ook zijn beleidsplan uitwerken waarmee ze zich richten op: versterken identiteit, versterken bestuurskracht en versterking financiële positie.

Voorbereiding op de toekomst

Met het transitieplan zet het GNR in op een solide toekomst van de organisatie. De voorgenomen terugtrekking van Amsterdam en andere rol van de provincie spelen een rol bij het opstellen van het transitieplan. Diverse maatregelen worden ingezet op de korte, middellange en lange termijn om het GNR een organisatie te maken die primair de ‘groene longen’ van het Gooi zal beheren.

Als CDA Huizen zullen we de toekomstige ontwikkelingen blijven volgen.