Meerijden via ’t Merk HOV-waardig

CDA Huizen

Het onderwerp HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) houdt CDA Huizen al geruime tijd bezig. De provincie Noord-Holland wil een vrije busbaan aanleggen, maar het college van Huizen is geen voorstander van een vrije busbaan “het Meenttracé” tussen Huizen en Blaricum.

Het college heeft Arcadis opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar ’t Merktracé. Voorwaarden voor dit onderzoek waren dat de uitgangspunten en de R-net criteria gehanteerd moest worden, zoals die ook gehanteerd is geweest bij het tot stand komen van de HOV-overeenkomst ’t Gooi.

In oktober is een rapport van Arcadis tot stand gekomen. Dit rapport geeft aan dat meerijden via ’t Merk, in zowel de spits als in de daluren, voldoet aan de HOV geldende normen. Wel zullen er een paar optimalisaties uitgevoerd moeten worden.

CDA Huizen is blij met rapport!

Als CDA Huizen hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor de meerijdvariant ’t Merk. Wij gaan ervan uit dat de provincie het rapport van Arcadis serieus neemt en zal meewerken met de gemeente Huizen. Namens CDA Huizen heeft woordvoerder Daniëlle van Deutekom uitgesproken dat Huizen samen met Blaricum moet optrekken met de slogan: Samen sterk voor ’t Merk!

Het Arcadis-rapport en de samenwerking met Blaricum is dit de mogelijkheid voor het krijgen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer via ’t Merk.