Fair Trade gemeente

CDA Huizen

In ons verkiezingsprogramma is opgenomen dat de gemeente het initiatief neemt om in samenwerking met lokale organisaties te komen tot een fairtraide gemeente. Met een fairtrade gemeente wordt aangegeven dat de gemeente Huizen en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en daar ook echt werk van willen maken.

In de Raadsvergadering van 13 december is dit onderwerp aan de orde geweest naar aanleiding van een ingekomen brief. Het college deelt de opvatting zoals deze in het CDA verkiezingsprogramma staat verwoord, wil het initiatief hiervoor uit de samenleving naar boven laten komen en de gemeente een faciliterende rol laten spelen. Tot nu toe is het nog niet gelukt om dit initiatief op te starten. Tegelijkertijd constateren we wel dat er veel producten met een fairtrade label, in winkels en kantines, binnen onze gemeentegrenzen worden aangeboden.

het CDA heeft het college gevraagd blijvend aandacht te besteden aan fairtrade via de gemeentepagina en website om enerzijds meer producten in winkelschappen en kantines te krijgen die voorzien zijn van een fairtrade logo en anderzijds het initiatief tot een fairtrade gemeente van de grond te krijgen.

Meer informatie bij Rutger Rebel