Toezeggingen aan CDA Huizen op landelijk CDA Congres

CDA Huizen

Tijdens het CDA Congres op 14 februari jl. roerde het CDA Huizen zich stevig in het uitvoerige debat dat over het terugkeerbeleid van het kabinet plaatsvond. De resolutie van het CDA Huizen om locale bestuurders te raadplegen alvorens asielzoekers die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven uit te zetten haalde geen meerderheid. Wel werden tot twee maal toe toezeggingen aan het CDA Huizen gedaan door fractievoorzitter Maxime Verhagen. Hij beloofde de CDA burgemeesters bijeen te roepen over dit onderwerp. Ook beloofde hij in het algemeen om met de burgemeesters in gesprek te gaan en naar hun signalen te luisteren.

Pleidooi voor het lot van langdurig verblijvende asielzoekers

Maxime Verhagen kreeg veel applaus van het Congres voor het in gang gezette beleid. Ook het CDA Huizen liet weten dat het best aan de eigen CDA achterban is uit te leggen dat onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland niet moet worden getolereerd en dat het goed is dat dit kabinet verantwoordelijkheid neemt voor de daadwerkelijke terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Echter ging het daar in het pleidooi van het CDA Huizen niet om. Er is een groep mensen, die ten gevolge van falend beleid van de paarse kabinetten als langer dan 5 (soms zelfs al 15!) jaar in Nederland woont, veelal met kinderen, en die volledig in onze samenleving is geïntegreerd. Voor het lot van deze mensen is een uitsluitend juridische beoordeling volgens het CDA Huizen onvoldoende. Het betreft een maatschappelijk probleem, waar ook barmhartigheid en naastenliefde een plaats hebben. En juist omdat in den Haag alleen maar naar dossiers en juridische criteria gekeken kan worden hield het Huizer CDA een warm pleidooi om burgemeesters een zwaarwegend, doch geen bindend advies te laten geven bij een eventuele uitzetting van deze groep mensen.

Winst

Maar zover wilde de CDA top uit angst voor willekeur niet gaan. “Het mag niet uitmaken of een asielzoeker in Rotterdam woont, of in Huizen” aldus Verhagen. Geen zwaarwegend advies dus, maar wel overleg. Dat laatste vindt het Huizer CDA winst, zeker omdat tijdens het Congres ook een resolutie uit Friesland werd aangenomen, waarmee de CDA fractie in de Tweede Kamer de plicht heeft om het beleid van de Minister alert te volgen. In de komende weken zal door het CDA Huizen kritisch gevolgd worden op welke manier de CDA fractie in de Tweede Kamer daar invulling aan geeft en of daarbij de toezegging om naar de burgemeesters te luisteren ook daadwerkelijk een vervolg krijgt.