CDA Huizen komt met resolutie over asielbeleid op landelijk CDA Congres

CDA Huizen

Op donderdag 5 februari jl. stemde het bestuur van het CDA Huizen voor een resolutie over asielbeleid, die op het landelijk Congres van het CDA op zaterdag 14 februari a.s. in stemming zal worden gebracht. De CDA fractie was al eerder deze week akkoord gegaan. Ook CDA burgemeester Verdier en CDA wethouder Jaap Kos plaatsten hun handtekening onder de resolutie.

CDA Huizen wil geen illegale vluchtelingen in Nederland

Het CDA Huizen steunt in de resolutie het standpunt van het kabinet Balkenende II, dat onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland niet moet worden getolereerd. Het CDA prijst ook feit dat de Rijksoverheid nu eindelijk zelf verantwoordelijkheid neemt voor de daadwerkelijke terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Tot nu toe werd de terugkeer aan de verantwoordelijkheid van de asielzoeker zelf overgelaten. Daardoor zijn veel asielzoekers op straat terechtgekomen en werden zij “het probleem” van gemeenten.

Niemand meer “op straat”

Bij de steun voor het kabinetsbeleid wordt echter wel de kanttekening gemaakt dat dan ook vanaf nu werkelijk geen uitgeprocedeerde asielzoekers meer op de straat gestuurd zullen worden. In het voorgestelde terugkeerbeleid is er namelijk nog steeds het risico dat een asielzoeker die niet terug kan keren omdat hij of zij geen uitreispapieren kan bemachtigen alsnog op straat wordt gezet. Dit wil het CDA Huizen door middel van de resolutie beslist voorkomen.

Pleidooi voor overleg met locale bestuurders

Het CDA Huizen vraagt in de resolutie niet om een algemeen pardon. Wel vindt het CDA Huizen dat in bijzondere situaties overleg moet plaatsvinden met de burgemeesters van de plaatsen waar uitgeprocedeerde asielzoekers wonen. Samen met locale bestuurders kan dan nog eens kritisch worden bezien of om humanitaire redenen, dan wel ter voorkoming van ernstige maatschappelijke onrust, alsnog een verblijfsvergunning moet worden verleend. Het gaat volgens de tekst van de resolutie om asielzoekers die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven, hier veelal kinderen hebben gekregen of hier met jonge kinderen zijn gekomen die hier zijn opgegroeid en die volledig geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving.

CDA Congres

De Huizer CDA afdeling hoopt met de resolutie te bereiken dat op het CDA congres een besluit wordt genomen met deze strekking. In de resolutie wordt het Partijbestuur en de Kamerfractie vervolgens met nadruk gevraagd om alles in het werk te stellen om dit besluit door het Kabinet te laten uitvoeren.