CDA fractie wil nieuwbouw Van der Brugghenschool locatie Schaepmanlaan

CDA Huizen

Tijdens de fractievergadering van afgelopen maandag heeft het CDA unaniem besloten om tijdens de Raadsvergadering te pleiten voor nieuwbouw voor de Van der Brugghenschool, locatie Schaepmanlaan. De kinderen van de van der Brugghenschool hebben recht op een goede school. De voorgestelde investering van € 900.000 voor renovatie van het huidige gebouw ziet de CDA fractie als een verkeerde investering. De CDA fractie zal dan ook niet met dit voorstel van het College instemmen.

De CDA fractie vindt bovenstaande ook consistent beleid. Medio 2001 heeft het toenmalig College reeds de slechte bouwkundige staat van de school geconstateerd. De vernieuwing van de kozijnen is toen stop gezet en er werden plannen ontwikkeld met Voor Anker om te komen tot nieuwbouw voor de school, inclusief woningen met zorg en jongerenwoningen. Over deze ontwikkelingen zijn de omwonenden en belanghebbenden destijds d.m.v. een formeel persbericht vanuit de Gemeente Huizen op de hoogte gesteld.

De CDA fractie is van mening dat de schoolvereniging Ichtus in deze hele discussie steeds constructief heeft meegedacht. Dit blijkt o.a. uit de bereidheid van de schoolvereniging om de locatie Landweg te betrekken bij onderzoek naar een clusterschool.

Het bestuur van de schoolvereniging Ichthus heeft, door zorgvuldig naar de inschrijvingen te kijken, nu al kunnen aantonen dat de van der Brugghenschool in 2005 bevolkt zal worden door 190 leerlingen.

De CDA fractie vindt nieuwbouw van de school ook financieel haalbaar, omdat er bij nieuwbouw voldoende grond over blijft voor de gemeente, waaruit de nieuwbouw kan worden gefinancierd.