vestia

CDA Huizen

Nota Volkshuisvesting + raadsvragen problemen rond Vestia

De gemeenteraad heeft de nota Volkshuisvesting en de daarin opgenomen beleidsregels vastgesteld. Dat betekent dat er regels zijn opgenomen over een verhuiskostenvergoeding, bewaking sociale huur en huur- en koopvoorraad en regels voor het bestrijden van het ‘te duur scheef wonen’. Jaap Van As deed namens de CDA fractie een oproep aan de woningcorporaties om vraaggerichter […]

Raadsvragen CDA Huizen over problemen bij Vestia

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 februari 2012 heeft Jaap Van As namens de Huizer CDA fractie de volgende raadsvragen gesteld met betrekking tot de garantstelling van de Alliantie voor Vestia: Via de media heeft de Huizer CDA-fractie vernomen dat woningcorporatie Vestia in financiële problemen is geraakt, doordat het voor miljarden euro’s renterisico’s wilde afdekken. […]