Nota Volkshuisvesting + raadsvragen problemen rond Vestia

CDA Huizen

De gemeenteraad heeft de nota Volkshuisvesting en de daarin opgenomen beleidsregels vastgesteld. Dat betekent dat er regels zijn opgenomen over een verhuiskostenvergoeding, bewaking sociale huur en huur- en koopvoorraad en regels voor het bestrijden van het ‘te duur scheef wonen’. Jaap Van As deed namens de CDA fractie een oproep aan de woningcorporaties om vraaggerichter te gaan bouwen voor doelgroepen en riep woningcorporatie De Alliantie op tot actie: “Wonen gaat om mensen. Voor burgers is wonen, zowel het huis als de leefomgeving, iets essentieels.

Woonwensen van burgers dienen centraal te staan. Als er op de woningmarkt meer vraaggericht wordt gewerkt, kan dit ertoe leiden dat er voldoende woningen gebouwd worden die meer aansluiten bij de behoeften van mensen. Wij zijn daarom blij dat de gemeente de Nota Volkshuisvesting heeft opgesteld in samenspraak met belangengroepen als de Contactgroep Ouderenbeleid, Rumoer en de Alliantie. Een goed begin, maar met alleen het vaststellen van een Nota Volkshuisvesting zijn we er nog lang niet. Het moet niet alleen bij woorden blijven, we verwachten ook daden!”

Raadsvragen rondom de problemen bij Vestia

De CDA-fractie heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de betrokkenheid die de Alliantie heeft bij de garantstelling voor Vestia, de Rotterdamse corporatie die zich in financiële nood bevindt. Voor de Huizer woningmarkt heeft dit geen gevolgen. Ook bezit de Alliantie geen rente-derivaten die de woningcorporatie in financiële problemen kunnen brengen bij een rentedaling, zoals bij Vestia het geval is geweest.

Luister het interview met Radio 6FM: http://www.6fm.nl/luister/fragmenten/1026646