Raadsvragen CDA Huizen over problemen bij Vestia

CDA Huizen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 februari 2012 heeft Jaap Van As namens de Huizer CDA fractie de volgende raadsvragen gesteld met betrekking tot de garantstelling van de Alliantie voor Vestia:

Via de media heeft de Huizer CDA-fractie vernomen dat woningcorporatie Vestia in financiële problemen is geraakt, doordat het voor miljarden euro’s renterisico’s wilde afdekken. Vestia had de gewoonte om geld voor nieuwe projecten te lenen bij banken en de risico’s vervolgens te verzekeren bij andere instellingen.  Dit was bedoeld als verzekering tegen een hoge rentestand, maar die rente is alleen maar gedaald. Daardoor moest Vestia enkele miljarden euro’s aan onderpand bijstorten.

Wij hebben begrepen dat de Alliantie een van de partijen is die garant zou willen gaan staan voor Vestia en de CDA-fractie heeft hier zorgen over. Vanwege het feit dat de Alliantie in Huizen veruit de grootste speler is op de huurmarkt hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Kunt u aangeven wat de risico’s zijn van een garantstelling door de Alliantie  en zo nee, kunt u die voor ons in beeld brengen?
  2. Is het bij u bekend of ook de Alliantie rentederivaten in de portefeuille heeft die renterisico’s moeten beperken en of ook de Alliantie moet bijstorten in geval van rentedaling?
  3. Deelt u onze zorgen omtrent de mogelijke gevolgen voor de Huizer woningmarkt (zoals bepaalde projecten en investeringen) als gevolg van een eventuele garantstelling door de Alliantie?
  4. Bent u bereid om, eventueel met meerdere wethouders in de regio, deze problematiek te bespreken met de Alliantie en/of uw verontrusting kenbaar te maken?

Media-verwijzingen