Verkiezingsprogramma

CDA Huizen

Algemene ledenvergadering op 3 februari

Op 3 februari is algemene ledenvergadering waarin het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 met de leden besproken gaat worden. Hieronder treft u een samenvatting aan van de brief die naar de leden is verstuurd. Wanneer u de mail niet heeft ontvangen kunt u contact opnemen met het secretariaat van CDA Huizen. De programmacommissie heeft het […]

Concept verkiezingsprogramma voor CDA “Iedereen” gelanceerd

Aan de leden van het CDA Huizen en andere betrokkenen, Waarschijnlijk heeft via andere media wel vernomen hebben dat vrijdag 1 juni het concept-CDA-verkiezingsprogramma is gepresenteerd. De tijd om daarop eventueel amendementen in te dienen is uitermate kort. Amendementen moeten uiterlijk 11 juni vóór 10.00 uur bij het landelijk partijbureau zijn ingediend. En dat kan […]