Concept verkiezingsprogramma voor CDA “Iedereen” gelanceerd

CDA Huizen

Aan de leden van het CDA Huizen en andere betrokkenen,

Waarschijnlijk heeft via andere media wel vernomen hebben dat vrijdag 1 juni het concept-CDA-verkiezingsprogramma is gepresenteerd.

De tijd om daarop eventueel amendementen in te dienen is uitermate kort. Amendementen moeten uiterlijk 11 juni vóór 10.00 uur bij het landelijk partijbureau zijn ingediend. En dat kan alleen indirect, namelijk via gemeentelijke en provinciale afdelingen.

De tijd voor een extra ledenvergadering ontbreekt in deze korte periode.

Het bestuur van het CDA Huizen faciliteert het indienen van amendementen op het concept-CDA-verkiezingsprogramma.

Amendementen via onze afdeling moeten derhalve uiterlijk zondagavond 10 juni 19.00 uur zijn ingediend (bij wimzwanenburg@hotmail.com, met een cc. aan a_vandekoppel@yahoo.com).

Het bestuur voert dan de eindredactie (eventueel samenvoegen teksten van amendementen e.d.), waarbij we het indienen van amendementen voornamelijk faciliteren en daardoor bereiken dat er op het Congres tenminste over gesproken wordt.

Namens het bestuur van het CDA Huizen,

Wim Zwanenburg, voorzitter

Alexandra van de Koppel, secretaris

Voor meer informatie:

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende pagina’s: