Algemene ledenvergadering op 3 februari

CDA Huizen

Op 3 februari is algemene ledenvergadering waarin het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 met de leden besproken gaat worden. Hieronder treft u een samenvatting aan van de brief die naar de leden is verstuurd. Wanneer u de mail niet heeft ontvangen kunt u contact opnemen met het secretariaat van CDA Huizen.
De programmacommissie heeft het conceptverkiezingsprogramma opgesteld, onder meer in samenspraak met onze lijsttrekker Janny Bakker. De programmacommissie heeft gewerkt in overeenstemming met de afspraken die eerder gemaakt zijn. Het bestuur heeft het conceptprogramma ongewijzigd vastgesteld in haar vergadering van 20 januari 2014.
U kunt nu als lid van het CDA kennis nemen van het conceptprogramma. U hebt ook het recht om eventueel amendementen in te dienen op dit conceptprogramma. Het bestuur stelt u in de gelegenheid om een amendement in te dienen tot uiterlijk 27 januari 2014 (24.00 uur). In een amendement dient u nauwkeurig aan te geven op welke tekst het amendement betrekking heeft (noem pagina en regel (algemene teksten) of artikel) en geef vervolgens nauwkeurig en exact geformuleerd de tekst van het amendement.
U kunt amendementen indienen bij het bestuur (secretariaat@cdahuizen.nl). Nadat de termijn voor de amendering is verstreken, zal de programmacommissie alle amendementen beoordelen en een advies geven aan het bestuur. Het bestuur zal de amendementen op vrijdag 31 januari 2014 aan u toesturen. Vervolgens zullen de amendementen (voor zover die niet zijn overgenomen en waarover tijdens de ALV stemming gevraagd wordt) tijdens de ALV op 3 februari 2014 behandeld worden.
Hierna zal het bestuur het definitieve verkiezingsprogramma vast stellen en in samenspraak met de lijsttrekker publiceren.