Sterk optreden Tweede Kamerlid CDA

CDA Huizen

Tweede Kamerlid Mirjam Sterk (CDA) was vorige week donderdag te gast op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Huizen in 't Visnet. Nadat in een eerder stadium al Maria van der Hoeven, Aart Jan de Geus en Jan Schinkelshoek Huizen met een bezoek hadden vereerd, was men er dus opnieuw in geslaagd een landelijk bekend politicus naar Huizen te halen. Bevlogen vertelde zij over haar werk als Kamerlid en vervolgens nam zij alle tijd om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over onderwerpen als jeugdzorg, integratie en economische zaken.

Sterk betitelt het begrotingsprogramma voor 2008 als “een solide begroting met een overschot. Daarmee kunnen we onze schuld afbetalen, waar we veel rente aan kwijt zijn en daarmee weer sparen voor de kosten van de vergrijzing. Dus geen schulden doorschuiven naar onze kinderen. De komende vier jaar staat zal er een overschot zijn. Dit is in geen dertig jaar gebeurd!” Daarnaast kondigde zij aan dat het kabinet de georganiseerde misdaad hard gaat aanpakken en dat er hard gewerkt wordt om de topinkomens en de gouden handdrukken aan banden te leggen. De vragen en opmerkingen die vanuit de zaal aan haar werden gesteld noteerde zij nauwgezet om er ook na deze avond daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen gaan. Haar hart ligt bij jeugdzorg en integratie: “Te lang hebben we gedacht dat het vanzelf wel goed kwam. Nu is de tijd van de vrijblijvendheid voorbij. Dat vraagt om een beleid dat meer verplichtend is, op het gebied van taal en sociaal-culturele integratie. Een beleid dat kansen biedt. Dat vraagt om inzet van mensen die hierheen komen. En dat ook vraagt om de inzet van mensen die hier al wonen!