Politici bezoeken Winkelcentrum Oostermeent

CDA Huizen

Een ruime delegatie van de Huizer CDA-fractie bracht afgelopen maandag een werkbezoek aan het bestuur van de winkeliersvereniging van Winkelcentrum Oostermeent. Voorzitter Peter de Jong en bestuurslid Frits Benink spraken met de fractieleden over de stand van zaken in het winkelgebied.

Als aandachtspunten werd genoemd het schoonhouden van de openbare ruimte, de verlichting van het winkelcentrum en de parkeersituatie, maar eigenlijk zijn de winkeliers vooral erg positief over de toekomstige ontwikkelingen van Winkelcentrum Oostermeent. Zo is men bijzonder goed te spreken over het contact dat men heeft met de bestuurders en ambtenaren van de gemeente Huizen. Ook de overlast van scholieren die in de pauze massaal het winkelcentrum intrekken is flink afgenomen, mede als gevolg van het toezicht door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Goede straatverlichting zou voor een betere en veiligere uitstraling van het winkelcentrum zorgen, menen de winkeliers. De CDA-fractie benadert regelmatig zelf partijen om met hen in gesprek te gaan, zodat duidelijk wordt wat er leeft onder de bevolking en dat kunnen de winkeliers waarderen: "Het is goed dat jullie ons weten te vinden!"