Commissie Welzijn, 4 september 2007

CDA Huizen

Evaluatie subsidie Kunstuitleen.

Uit de evaluatie blijkt dat de Kunstuitleen aan alle targets heeft voldaan uitgezonderd de financiële. Het aantal abonnees is boven verwachting en ook acht bedrijven maken gebruik van de Kunstuitleen. De CDA-fractie heeft geadviseerd om om te gaan met de abonnementsgelden, zeker voor de bedrijven. Bedrijven mogen best zwaarder worden belast indien zij gebruik maken van de Kunstuitleen. De fractie heeft eveneens gevraagd om een postcode uitdraai van de abonnees. Verschillende projecten voor de scholen zijn succesvol verlopen. De kunstuitleen is ook voor de bibliotheek, waar deze gevestigd is, een aanwinst. Kunstuitleen vraagt een subsidie van € 12.500, dit verzoek zullen we afwegen bij de begrotingsraad.