Regionaal risicoprofiel vastgesteld

CDA Huizen

Het risicoprofiel voor Gooi en Vecht.
Het risicoprofiel voor Gooi en Vecht.

In de raadsvergadering van februari 2015 is er met grote meerderheid ingestemd met het regionaal risicoprofiel (RRP). Dit regionaal risicoprofiel is de basis voor het beleidsplan die door de veiligheidsregio Gooi en Vecht zal worden opgesteld. CDA Huizen heeft zijn waardering uitgesproken voor het regionaal risicoprofiel voor de Gooi en Vechtstreek. We zien toe op het beleidsplan voor de veiligheidsregio Gooi en Vecht, die later dit jaar in de raden zal worden behandeld.

Informatiebijeenkomst oefencentrum Crailo

Diverse werkgroepen bespraken de diverse risico's uit het risicoprofiel
Diverse werkgroepen bespraken de diverse risico’s uit het risicoprofiel

Voorafgaande aan de raadsvergadering waren diverse raadsleden te gast bij het oefencentrum om een extra toelichting te ontvangen. Namens CDA Huizen waren Ruben Woudsma en Bert Rebel aanwezig. Na een presentatie vanuit de veiligheidsregio zijn er in diverse werkgroepen brainstormsessies geweest over het risicodiagram.

Deze informatie en de gegeven informatie tijdens de commissie Algemeen Bestuur en Middelen geven CDA Huizen voldoende vertrouwen voor de uitwerking van het beleidsplan.

Geprioriteerde risico’s

In het regionaal risicoprofiel staan de volgende 12 punten genoemd als risico’s waar in onze regio extra aandacht voor nodig is.  Hoe er in onze regio zal worden omgegaan met deze risico’s zullen we zien in het beleidsplan die op basis van het risicoprofiel zal worden opgesteld.

1. Incident wegverkeer 7. Heidebrand
2. Uitval spraak en data 8. Paniek in menigten tijdens grote festiviteiten
3. Ziektegolf besmettelijke ziekte 9. Extreme koudegolf, sneeuw en ijzel
4. Extreme storm en windhozen 10. Brand in gebouw met niet of verminderd zelfredzame personen
5. Uitval elektriciteitsvoorzieningen 11. Incident met brandbare en explosieve stof vervoer weg
6. Incident met brandbare stof vervoer weg 12. Brand in dichte binnensteden