Mona Keijzer in gesprek over toekomst van ouderenzorg

CDA Huizen

Mona Keijzer in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg
Mona Keijzer in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg

Op donderdag 12 maart a.s. bezoekt CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer de gemeente Huizen. In de middag zal Mona Keijzer zich door middel van een persoonlijk een bezoek laten informeren over goede  initiatieven op het gebied van ouderenzorg in Huizen, zoals het Versa Geheugenhuis aan de Draaikom en de kleinschalige opzet van wonen en zorg in ‘de Oude Pastorie’ in het centrum van Huizen. Daarna gaat Mona Keijzer tijdens een diner in gesprek met de locatiemanagers van de Huizer zorginstellingen, de thuiszorg en het welzijnswerk in Huizen. ’s Avonds vindt in de Brassershoeve in Huizen een openbaar debat plaat

s over de toekomst van de ouderenzorg.

Veranderingen in de zorg

Er is in de zorg veel in beweging. Mensen komen straks niet meer zo gemakkelijk in een verzorgingshuis als voorheen. Zij zullen langer zelfstandig moeten blijven wonen, met zo nodig  zorg thuis. Voor die zorg thuis worden gemeenten verantwoordelijk. De veranderingen in de zorg gaan gepaard met forse bezuinigingen vanuit het rijk. Zo is er 40% bezuinigd op huishoudelijke hulp en 25 % op individuele begeleiding en dagbesteding. Veel ouderen maken zich zorgen en vragen zich af of zij in de toekomst nog wel zorg zullen krijgen die zij nodig hebben.

Werken in de zorg

Werken in de zorg wordt er niet gemakkelijker op. De bezuinigingen trekken een wissel op het personeel in zorginstellingen, die er op hun beurt alles aan doen om dit zo min mogelijk ten koste te laten gaan van de zorg voor ouderen. De locatiemanagers van de Marke/de Meenthoek, de Bolder, Voor Anker en de Oude Pastorie zullen samen met welzijnswerkers die verbonden zijn aan het Geheugenhuis en een manager van de thuiszorg tijdens een diner hierover met Mona in gesprek gaan. Hierdoor kan zij geïnformeerd worden over de concrete situatie van de ouderenzorg in Huizen door betrokken professionals, die dagelijks in contact zijn met ouderen die zorg nodig hebben. Zij kunnen Mona Keijzer vanuit de praktijk laten weten waar zij problemen ervaren en wat er volgens hen beter kan.

Meld het Mona

Het mantelzorg meldpunt van Mona Keijzer.
Het mantelzorg meldpunt van Mona Keijzer.

Mona Keijzer startte de actie ‘Meld het Mona’, met als doel om vooral mantelzorgers te ondersteunen en hun verhalen onder de aandacht van gemeenten te brengen. Door deze actie heeft Mona diverse signalen uit het land gekregen, waaruit blijkt dat mantelzorgers het vaak erg zwaar hebben. Moeten kinderen straks voor hun ouders gaan zorgen en taken van verpleging en verzorging gaan overnemen? En is dit wel verantwoord? Wat is er nodig om voor de toekomst een goede ouderenzorg te behouden? Mona gaat graag de discussie aan in de Brassershoeve, op 12 maart a.s. van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De toegang is vrij.