Rectificatie: Winkelcentrum Holleblok

CDA Huizen

Enkele weken geleden heeft in deze krant het bericht gestaan dat het winkelend publiek bij het winkelcentrum Holleblok overlast ondervindt van zwerfvuil in de wijk. De CDA fractie, die de interviews heeft gehouden en die ook verantwoordelijk is voor het persbericht hierover, is hierop door de winkeliersvereniging Holleblok aangesproken. Uit het persbericht zou volgens de winkeliersvereniging ten onrechte opgemaakt kunnen worden dat het zou gaan om zwerfvuil in het winkelcentrum en niet, zoals bedoeld, in de omringende woonwijken.

De heer Sas, voorzitter van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum Holleblok, liet de CDA fractie deze week weten dat de winkeliers er alles aan doen om het winkelcentrum schoon te houden. “We ruimen alles op en we spreken elkaar daar ook op aan” aldus Sas. Het resultaat van de actieve opstelling van de winkeliers is volgens Sas dat het winkelcentrum Holleblok het schoonste winkelcentrum is van het hele Gooi.