Ingezonden stuk: Kop in het zand steken

CDA Huizen

Het aardige van ingezonden stukken is, dat de schrijver ervan de grootste flauwekul mag verkopen, zonder door een redactie te worden afgestraft. Zo schrijft Carel Bikkers (VVD) twee weken geleden doodleuk in deze krant dat dankzij CDA wethouder Jaap Kos de werkgelegenheid in Huizen is teruggelopen, terwijl toch iedereen weet dat zijn eigen VVD wethouder Willy Metz economische zaken in haar portefeuille heeft en daar nu niet bepaald actief in is geweest. Maar in een ingezonden stuk mag je de waarheid kennelijk verdraaien, zeker als de verkiezingskoorts weer losbarst.

Dat blijkt nog eens temeer uit het tweede ingezonden stuk, dit keer van Marian Rebel van Dorpsbelangen Huizen, dat vorige week naar buiten kwam. Maar dit keer wordt de waarheid zoveel geweld aan gedaan, dat er wat ons betreft toch even iets moet worden rechtgezet. Het onderwerp is de afkoopsom van € 750.000,– voor schadeclaims van de heer van der Hulst omdat hij geen gokautomatenhal kan neerzetten in het uitgaanscentrum aan de Graaf Wichman.

“Dorpsbelangen Huizen is tegen het verstrekken van financiële steun of subsidiëring aan ondernemers door de Gemeente Huizen” zegt mevrouw Rebel in haar ingezonden stuk nogal ferm. Maar mevrouw Rebel weet natuurlijk best dat financiële steun van de Gemeente Huizen aan ondernemers gewoon bij wet verboden is. Geen enkele fractie in de Gemeenteraad van Huizen zou hier voor kunnen zijn. Daar gaat het dus ook helemaal niet om!

Waar het wel om gaat is een afweging van de risico’s voor de Huizer gemeenschap. Betalen we -na een lang juridisch gevecht- uiteindelijk meer of minder dan het bedrag dat nu als afkoopsom is betaald. Daarover hebben we ons als Raad grondig laten adviseren en we zijn daarbij zeker niet over één nacht ijs gegaan.

Natuurlijk is het vervelend dat er een afkoopsom betaald moet worden. Dat vinden we allemaal. Maar een gang naar de rechter en jarenlang procederen kost de Gemeente Huizen ook veel geld en als de Gemeente Huizen in het ongelijk zou worden gesteld, wat niet ondenkbaar zou zijn geweest in deze situatie, dan zouden we nog veel meer geld kwijt zijn. Bovendien krijgen we er nu tenminste nog iets voor terug: een vitaal uitgaanscentrum, ook voor onze jeugd, zonder een gokautomatenhal!

Weggeefpolitici” noemt mevrouw Rebel haar collega raadsleden. Toe maar! Mevrouw Rebel is zelf bij de besprekingen over dit onderwerp betrokken geweest en zij weet welke afwegingen gemaakt zijn. Dat zij het risico op een hogere prijs voor de Gemeente Huizen als enig raadslid wél wilde nemen is haar goed recht. Maar ieder weldenkend mens zal begrijpen dat dit meer zegt over haar inschattingsvermogen dan over het inschattingsvermogen van de 26 andere raadsleden.

De suggestie dat we straks misschien ook moeten gaan betalen voor een coffeeshop en een bordeel is natuurlijk ronduit absurd. Ik zou me ervoor schamen als dit in de verkiezingsstrijd het niveau van het politieke debat in Huizen zou worden. Mevrouw Rebel moet toch wel een erg lage dunk van de inwoners van Huizen hebben als ze meent dat die zomaar blindelings geloof hechten aan dit soort onzin. Het CDA vindt dat burgers van Huizen recht hebben op eerlijke informatie, niet op verkiezingsretoriek. En wat ons betreft hoeven we echt geen vertrouwelijkheid te schenden om duidelijk te maken dat we als politici in dit lastige dossier een zorgvuldige afweging hebben gemaakt van de financiële risico’s voor onze gemeente.

Heel Huizen is gehuld in duisternis” besluit mevrouw Rebel. Wij begrijpen wel waarom zij dat vindt. Want als je besluit om “je kop in het zand te steken“, dan is alles om je heen inderdaad heel erg donker.

Janny Bakker-Klein
Fractievoorzitter CDA Huizen