Vertier in de Huizer botterwerf

CDA Huizen

Archieffoto van de Botterwerf in Huizen (bron: www.botterwerfhuizen.nl)
Archieffoto van de Botterwerf in Huizen (bron: www.botterwerfhuizen.nl)

In grote meerderheid heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van de Botterwerf in Huizen. Hiermee wordt de wens vanuit het collegeprogramma ‘Aan de wind’ en uit het CDA verkiezingsprogramma ‘Betrokken en betrouwbaar’ ingevuld. Over de wens schreven wij in het verkiezingsprogramma:

3.3.f. Nu betrokken private partijen hier samen niet uit lijken te komen, dient de gemeente de regie te nemen en zo mogelijk zelf tot aankoop van de botterwerf over te gaan.

Het CDA wil de unieke geschiedenis van Huizen koppelen aan een mooie toekomst van ons dorp. De Huizer Botterwerf staat daarin centraal. Met de komst van de Stichting Huizer Botters naar de Botterwerf worden de oude ambachten als breeuwen, timmeren en smeden weer zichtbaar. De inloopplek die gerealiseerd wordt zal voor Huizers, toeristen en andere belangstellenden een goede plek zijn om met deze historie in aanraking te komen.

Dagbesteding in de Botterwerf

Door dagbesteding aan te bieden, krijgt de Botterwerf ook een belangrijke sociale functie in ons dorp. Zo kunnen met name de ouderen die graag een praatje maken op de haven er straks gewoon even binnenlopen. Ook wordt gewerkt aan een plan voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee wordt de Botterwerf een centrum van activiteiten waar Huizers graag naartoe zullen komen.

Degelijke financiering aankoop Botterwerf

Archieffoto waarbij de CDA fractie een cheque overhandigde na 30 dagen zonder alcohol.
Archieffoto waarbij de CDA fractie een cheque overhandigde na 30 dagen zonder alcohol.

De gemeente koopt de Botterwerf, inclusief de aanwezige inventaris, voor een bedrag van Euro 900.000. Door een degelijke dekking wordt de jaarlijkse exploitatie van de gemeente niet extra belast.. Het is een mooie investering voor de toekomst van de gemeente Huizen. Het zorgvuldige financiële beheer van de gemeente Huizen zorgt ervoor dat de problemen nú worden opgelost en niet worden overgelaten aan de toekomstige generaties.

Meer informatie: Ruben Woudsma