Raadsvragen ontwikkeling hoofdwinkelcentrum

CDA Huizen

keucheniusstraat-huizen-nieDe CDA-fractie heeft in de afgelopen raadsvergadering vragen gesteld over de voortgang van het hoofdwinkelcentrum. Het plan wat tot nu toe geen enkel zichtbaar resultaat heeft opgeleverd lijkt door de huidige ontwikkelingen in de retailmarkt verder weg te zijn dan ooit.

In december heeft de CDA fractie het college verzocht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het plan. Centrale vraag is of dit plan nog wel levensvatbaar is als er gekeken wordt naar de  veranderingen in koopgedrag van de consument? Het college heeft dit verzoek van het CDA en een meerderheid van de Gemeenteraad overgenomen en voert momenteel een onderzoek uit naar de haalbaarheid van de plannen.
Daarnaast is uit de laatste cijfers van januari gebleken dat de huurprijzen van winkels blijven dalen. Dit heeft directe invloed op de totale investering die met het plan is gemoeid en daarmee de beeldkwaliteit. De CDA-fractie maakt zich ernstige zorgen of de beeldkwaliteit van het plan, waar aanvankelijk van uitgegaan is, wel gerealiseerd gaat worden.
Ondertussen gaat het college door met het aanpassen van het bestemmingsplan. Het CDA heeft een dringend beroep gedaan op de wethouder om de planning aan te passen!  Eerst het onderzoek naar de haalbaarheid afronden, vervolgens meer garantie krijgen over de beeldkwaliteit geheel om daarna het bestemmingsplan te behandelen.