Bouwen voor ouderen

CDA Huizen

De grootste groei van het aantal ouderen met een zorgvraag treedt op in de periode 2020 – 2025. De vergrijzing bereikt in Huizen in 2040 een hoogtepunt. Ruim daarvoor moeten er 500 extra nultredenwoningen gebouwd worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Het bevorderen van de doorstroming is daarbij een sleutelbegrip. Op 7 november jl. diende het CDA daarom, samen de andere coalitiepartijen een motie in over ‘bouwen voor ouderen’. Deze motie werd door de raad unaniem aangenomen. In februari presenteerde het College van B&W, naar aanleiding van de motie, de notitie ‘Scheiden wonen en zorg- en de daaruit voortvloeiende woningbouwopgave’. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  1. Bouw vooral ‘nultredenwoningen (ook wel gelijkvloerse woningen genoemd) voor mensen tussen de 60 en 75 jaar, die een middeninkomen hebben.
  2. Bouw in wijken die vergrijzen: Huizermaat, Zeeheldenwijk, Stad en Lande, Bovenweg, Zenderwijk.
  3. Bouw woningen waar mensen kunnen blijven wonen, ook als ze ‘zware zorg’ nodig hebben.
  4. Bouw in de buurt van winkels, wijkcentra en zorgcentra.

Het CDA kan met de analyse, de conclusies en aanbevelingen instemmen.
Bij de behandeling in de raad heeft het CDA nog extra benadrukt dat het belangrijk is om in de wijken gebouwen met een maatschappelijke functie te behouden. Het CDA wil niet dat élke locatie met ‘maatschappelijk vastgoed’ (zoals scholen, kinderdagverblijven, kerken) wordt volgebouwd met woningen. Er ontstaat immer in de komende jaren juist steeds meer behoefte aan voorzieningen in de eigen buurt, die mogelijkheden bieden voor een variatie aan dagactiviteiten.

Dit pleidooi is vanzelfsprekend in overeenstemming met het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA. Daarin staat dat het CDA tussen nu en 2018 100 extra nultredenwoningen wil realiseren. Het CDA wil bijvoorbeeld  betaalbare ouderenwoningen bouwen op de plek waar nu het buurthuis Vuronger staat, passend bij de maat en de schaal van het Oude Dorp. Ouderen uit de Zeeheldenbuurt en het Oude Dorp krijgen hierbij voorrang. Ook op de locatie Naarderstraat 66 kunnen tenminste acht appartementen voor ouderen gebouwd worden.