Prijsvraag voor een portret van koning Willem-Alexander

CDA Huizen

De CDA-fractie heeft het initiatief genomen om een prijsvraag uit te schrijven voor een portret in de raadszaal van onze nieuwe koning Willem-Alexander. Het is de bedoeling dat het nieuwe portret gemaakt gaat worden door een Huizer kunstenaar. De motie die door Kees de Kok is ingediend, is ondertekend door alle raadsfracties en daardoor ook unaniem aangenomen.

Elke Huizer kunstenaar, zowel professioneel als amateur, kan zich aanmelden voor het maken van het portret. Zij moeten eerst een relevante portfolio van hun bestaande werk overleggen, waarna door een vertegenwoordiging uit de raad een keuze uit de kunstenaars (maximaal 4) gemaakt wordt. Zij zullen opdracht krijgen een schetsontwerp te maken. Vervolgens zal een keuze worden gemaakt voor een winnend schetsontwerp. De geselecteerde kunstenaar krijgt uiteindelijk opdracht een portret overeenkomstig het schetsontwerp te vervaardigen. Het winnende portret zal op passende wijze voorafgaande aan een raadsvergadering worden onthuld.