CDA neemt initiatief tot schaatsbaan in Huizen

CDA Huizen

In de raadsvergadering van 21 maart jl. heeft de CDA-fractie een initiatief gelanceerd om een natuurijsbaan op de voetbalvelden van de Wolfskamer te realiseren. Het initiatief is raadsbreed gesteund en bij de behandeling van de voorjaarsnota (juni) worden de uitgewerkte plannen van het college verwacht.

In de raadsvergadering van 14 februari 2013 heeft CDA-fractie vragen gesteld over de kwaliteit van de ijsbaan op de Aristoteleslaan. Afgelopen winter bleek dat de kwaliteit van het ijs te wensen overliet. Ditmaal was het sneeuw en schaatsen op te dun ijs hier debet aan. Uit het verleden zijn ook gevallen bekend dat het ijs is vernield door vandalen. Naar aanleiding van de vragen kon het college geen harde garanties geven dat dit tot het verleden gaat behoren, waardoor de fractie heeft geconcludeerd dat het anders moet én kan.

De laatste jaren leggen steeds meer sportclubs bij een lange vorstperiode een ijsbaan aan op een sportveld wat normaal gebruikt wordt voor bijvoorbeeld hockey- of voetbalwedstrijden. Wordt er een periode van vorst verwacht dan wordt het veld onder water gezet en na een korte vorstperiode ligt er een mooie ijsbaan. De betreffende sportclub onderhoudt vervolgens de ijsbaan en biedt zolang de vorstperiode duurt een speciaal programma aan met allerhande activiteiten op het ijs.

Binnenkort doet deze mogelijkheid zich ook in Huizen voor. Na afronding van de bouw van de sporthal op de Wolfskamer zal een E-pupillenveld worden aangelegd. Dit veld wordt in natuurgras uitgevoerd en kan bij de aanleg zodanig worden ingericht dat er in een vorstperiode een ijsbaan van gemaakt kan worden. In het verleden heeft s.v. Huizen belangstelling getoond voor een type sportveld waarop zowel gevoetbald als geschaatst kan worden. Het bestuur heeft toen ook aangegeven bereid te zijn een ijsbaan te onderhouden en open te stellen voor onze inwoners. De s.v. Huizen heeft deze ambitie nog steeds.

De CDA-fractie is van mening dat Huizen een goede ijsbaan verdient. Een mooie ijsbaan zorgt niet alleen voor veel plezier, schaatsen is ook gezond én een mooi alternatief voor sporters als er niet gespeeld kan worden i.v.m. winterse weersomstandigheden. Daarnaast verstrekt een ijsbaan het sportimago van de Wolfskamer in het dorp en daarbuiten.

De CDA-fractie heeft met de coalitiepartijen en instemming van alle overige fracties het college opgedragen om de mogelijkheid van een ijsbaan op de Wolfskamer te onderzoeken en de gemeenteraad hierover te informeren bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013.