Pleidooi voor behoud van werkgelegenheid in Huizen

CDA Huizen

Werkgelegenheid in Huizen is één van de speerpunten van het CDA Huizen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij hield daarom afgelopen dinsdagavond een publiek debat over dit onderwerp in het Dienstencentrum aan de Waterstraat. Er was een panel geformeerd dat bestond uit vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, de in oprichting zijnde Huizer bedrijvenvereniging, de VNO/NCW en van Provinciale Staten. Zij lieten hun licht schijnen over de Gooise economie en die van Huizen in het bijzonder. CDA-lijsttrekker Janny Bakker-Klein liet er geen misverstand over bestaan. De bedrijventerreinen van Lucent en BN International moeten hun functie behouden. Bovendien moet de gemeente zich inzetten om nieuwe werkgelegenheid te creëren en dient een actief acquisitiebeleid te worden gevoerd om nieuwe bedrijven naar Huizen te halen. Ook moet de samenwerking met gemeentes in de regio worden geïntensiveerd.

Voorzitter Wim Zwanenburg opende de avond en stelde het panel voor aan de aanwezigen. Loek Meijs sprak als bestuurslid van de Kamer van Koophandel zijn zorgen uit over de afgenomen werkgelegenheid in Huizen. Hij rekende de aanwezigen voor dat sinds 1990 4620 arbeidsplaatsen uit het dorp zijn verdwenen. Met het idee om eventueel woningbouw op het Lucent-terrein te realiseren is Meijs het dan ook beslist niet eens. Panellid Evert van Vliet sprak als lid van de in oprichting zijnde bedrijvenvereniging te Huizen. Hij hekelde de passieve houding van de gemeente om bedrijven naar Huizen te halen, of ze te behouden voor de gemeente. Er wordt steeds meer bedrijventerrein 'weg-bestemd'. "Ik noem het de salami-tactiek. Steeds wordt er een plakje van de worst afgesneden. Gaan we door met snijden, of houden we de rug recht?" Hij stelt dat de gemeente oog moet hebben voor de keten van toeleveranciers die niet moet worden onderbroken. Als voorbeeld noemde hij een mogelijk vertrek van de bouwmaterialenhandels uit Huizen, als gevolg van de ontwikkelingen op de Oude Haven. Veel kleinere aannemersbedrijven uit Huizen worden hier dan de dupe van, aldus Van Vliet. "Er wordt te makkelijk voorbijgegaan aan de consequenties!"

Goed verhaal

Frenk Theunissen was aanwezig als vice-voorzitter van de VNO/NCW in 't Gooi. Hij pleit voor een evenwichtige verdeling van wonen, werken en recreëren in de regio. Hij liet zich lovend uit over tekst van het verkiezingsprogramma van het CDA Huizen. "Ik woon helaas niet in Huizen, anders zou ik op u stemmen," vertrouwde hij Janny Bakker-Klein toe. Met name de stelling van het CDA dat Huizen een voortrekkersrol moet vervullen in de regionale samenwerking spreekt hem aan. "Want alleen samen werkt," citeerde Theunissen de titel van het CDA-verkiezingsprogramma. Hij liet zelfs weten veel voor een 'regionale wethouder' te voelen om de intergemeentelijke samenwerking te bewerkstelligen. Ook Hajé Walch, lid van Provinciale Staten voor het CDA Noord-Holland, hamerde op het belang van regionale samenwerking. Er ligt veel geld klaar bij de provincie, maar een regionale visie ontbreekt echter nog, aldus Walch. "U moet met een goed verhaal komen!"

Niets gebeurd

Janny Bakker-Klein wil van Huizen geen slaapstad maken. De bedrijventerreinen van Lucent en BN International moeten daarom absoluut hun functie behouden. "We kunnen het niet maken om hier op toe te geven!" Wel sprak zij haar zorg uit over het feit dat Lidl dreigt af te haken vanwege de hoge grondprijs op het Lucent-terrein. Bakker is voorstander van regionale samenwerking, maar vindt dat Huizen dat argument niet moet gebruiken om achterover te leunen. De gemeente moet zich inzetten om nieuwe werkgelegenheid te creëren en dient een actief acquisitiebeleid te voeren om bedrijven naar Huizen te halen. Zij wees in dit verband op de passiviteit van VVD-wethouder Willy Metz, de afgelopen collegeperiode. "Metz heeft niets fout gedaan, want er is niets gebeurd!"


Onderschrift bij foto:

Vlnr:Loek Meijs (Kamer van Koophandel), Evert van Vliet (Huizer bedrijvenvereniging io), Janny Bakker-Klein (lijsttrekker CDA Huizen), Hajé Walch (Provinciale Staten CDA Noord-Holland).