CDA organiseert publiek debat over werkgelegenheid in Huizen

CDA Huizen

Op dinsdag 14 februari a.s. vanaf 20.00 uur zal door het CDA Huizen in het Dienstencentrum aan de Waterstraat in Huizen een publiek debat worden georganiseerd met als onderwerp "werkgelegenheid in Huizen".

Het CDA vindt dat Huizen geen "slaapstad" moet worden. De bedrijventerreinen van Lucent en BNI moeten hun functie behouden. De gemeente moet zich inzetten voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid en moet een actief acquisitiebeleid voeren om nieuwe bedrijven naar Huizen te halen.

Hoe komt het dat de afgelopen jaren zoveel werkgelegenheid uit Huizen is verdwenen? Wat kan de gemeente doen om weer bedrijven naar Huizen te laten komen? Wat zijn de wensen van Huizer ondernemers als het gaat om de uitbreiding van werkgelegenheid? Welke economische ontwikkelingen zien wij in onze regio en hoe zou Huizen hierop in kunnen spelen? Welke rol kan de provincie vervullen bij het stimuleren van werkgelegenheid in onze regio? Deze vragen zullen tijdens het debat aan de orde komen.

Het debat vindt plaats onder voorzitterschap van Wim Zwanenburg, voorzitter van het CDA Huizen. De verschillende thema's zullen kort worden ingeleid door een panel, bestaande uit de heren Loek Meijs (bestuurslid Kamer van Koophandel), Evert van Vliet (lid bedrijvenvereniging i.o. te Huizen), Frenk Theunissen (vice voorzitter VNO/NCW regio Gooi), Hajé Walch (Lid Provinciale Staten Noord Holland) en mevrouw Janny Bakker (fractievoorzitter en lijsttrekker van het CDA Huizen)

Een ieder wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.