CDA Huizen wil compensatie hoge energierekening ouderen en gehandicapten

CDA Huizen

Het CDA Huizen wil dat de gemeente Huizen extra middelen beschikbaar stelt ter compensatie van de hoge energierekening van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, die vanwege hun inkomen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dit schrijft de CDA fractie in een brief aan het College van B&W.

De CDA fractie verwijst in haar brief naar een onderzoeksrapport van het NIBUD van januari 2006, waaruit blijkt dat chronisch zieken en gehandicapten structureel hogere uitgaven hebben dan "gezonde" Nederlanders. Die hogere uitgaven worden onder andere veroorzaakt door de meerkosten voor energie. Ook ouderen, die tengevolge van hun algehele lichamelijke conditie minder mobiel zijn, hebben een structureel hogere energierekening. Volgens de CDA fractie worden deze groepen dan ook dubbel getroffen door de hogere energieprijzen.

De CDA fractie wil ook dat het College de mogelijkheid van compensatie van de hogere energierekeningen actief bekend maakt. Daarvoor moeten volgens het CDA onder meer ook het zorgloket, de Stichting Locaal Welzijn, het Maatschappelijk Werk en de Ouderenbonden worden ingeschakeld.