Persoonsvolgende financiering VVE

CDA Huizen

Namens het CDA heeft Kees de Kok het initiatief genomen om voorschoolse educatie door middel van persoonsvolgende financiering mogelijk te maken. Op 13 oktober 2015 is in de commissie Sociaal Domein eerst een debat gehouden over ´persoonsvolgende financiering van de voorschoolse educatie’. Vervolgens heeft het CDA in de begrotingsraad een motie ingediend.

Versa Welzijn is de organisatie die in Huizen tot nu toe de voorschoolse educatie verzorgt. Het CDA wil echter dat er voor ouders meer keuzevrijheid komt. Keuzevrijheid en persoonsvolgende financiering zijn namelijk kernbegrippen in het beleid van de gemeente. Het CDA wil dat die keuzevrijheid door middel van persoonsvolgende financiering ook in de voorschoolse educatie mogelijk wordt. Door de CDA-motie komt er nu in 2016 een experiment. De motie is met steun van alle partijen, behalve de PvdA, aangenomen.