Huizen gaat voor duurzaamheid

CDA Huizen

Groen, groener, groenst.
Groen, groener, groenst.

Met het vaststellen van de nota Huizen Klimaatneutraal in 2050 heeft de gemeente Huizen de ambities uitgesproken om Huizen te verduurzamen. Hiermee komt de wens van CDA Huizen om woningverbeteringen, energiebesparingen en het stimuleren van faciliteiten voor elektrische auto’s dichterbij.  In ons verkiezingsprogramma vroegen wij een investering in het duurzaamheidsfonds van € 1.000.000.

Duurzaamheid is immers niet voor niets één van de kernwaarden van CDA. Niet alleen heeft dit thema ecologische aspecten, maar ook sociale en economische aspecten. CDA wil dat mensen de aarde en alles wat daarop groeit en bloeit zo goed mogelijk beheren.
Het milieuprogramma 2016-2020 geeft een verdere uitwerking om de doelstellingen in 2050 te kunnen behalen voor Huizen. De onlangs gepubliceerde ‘gemeentelijke duurzaamheidsindex 2015’ laat zelfs zien dat Huizen de duurzaamste gemeente van het Gooi is.
De gemeente Huizen is er nog niet, ook in de duurzaamheidsindex zijn nog stappen te maken. Met het milieuprogramma en de klimaatneutraal nota zullen we als Huizen de juiste stappen zetten. Deze stappen zijn nodig om de ambities uit het collegeprogramma te realiseren.