Meepraten over verkiezingsprogramma!

CDA Huizen

Affiche GR18
U stemt toch ook op 18 maart?

Wat worden de prioriteiten in de gemeente Huizen de komende vier jaar?  Op 21 maart 2018 bent u aan zet om dat te bepalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA stelt hiervoor een verkiezingsprogramma op en nodigt u van harte uit om mee te denken over de inhoud ervan. In twee avonden wil het CDA met leden, inwoners van Huizen en organisaties die actief zijn in ons dorp ideeën opdoen om het leven, wonen en werken in Huizen nog aantrekkelijker te maken.

Wanneer kunt u meepraten?

  • Woensdag 4 oktober: Thema “Leven en Werken in Huizen”
    Onderwerpen: Zorg, sport, onderwijs, ouderen, vrijwilligers, ondernemen, arbeidsparticipatie etc.
  • Dinsdag 10 oktober: Thema “Wonen en Veiligheid in Huizen”

Onderwerpen: Veiligheid, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, groen, handhaving, participatie etc.

Waar en wanneer kunt u meepraten?

De locatie voor beide avonden is: OpMaat vergaderen, gevestigd aan de Huizermaatweg 31 in Huizen

  • Inloop 19:45 uur
  • Start 20.00 uur
  • Borrel 22:00 uur

Aanmelden

Aanmelden voor één of beide avonden kan via secretariaat@cdahuizen.nl

Bent u verhinderd op de genoemde data maar wilt u wel uw ideeën kwijt, dan kan dit ook via dit e-mail adres.