10% OZB korting in Huizen uniek in Nederland

CDA Huizen

naar: www.theEnvironmentalblog.org, zie: https://www.flickr.com/photos/environmentblog/7183015604
Titel “Eurobiljetten en munten”. Bron: www.theEnvironmentalblog.org, lokatie: flickr

De gemeenteraad van Huizen spreekt donderdag bij de begrotingsbehandeling  over de meerjarenbegroting voor 2015-2018 waarin de 10% OZB korting is opgenomen voor de komende vier jaar.

Op initiatief van CDA Huizen is de 10% OZB korting opgenomen in het collegeprogramma “Aan de wind” van de coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Dorpsbelangen Huizen.

OZB korting uniek in Nederland

CDA fractievoorzitter Bert Rebel licht de maatregel toe “In tijden dat Den Haag de lasten verzwaart kunnen we daar wel over blijven zeuren maar dat zet geen zoden aan de dijk voor de inwoners van ons dorp. Daarom heeft het CDA deze korting in haar verkiezingsprogramma opgenomen en staat deze CDA-belofte ook in het coalitieakkoord opgenomen“. “De gemeente Huizen heeft ruime reserves en kan deze incidentele korting prima verantwoorden. We zijn voor zover ik dat heb kunnen beoordelen uniek in Nederland  en dat is iets waar we best trots op mogen zijn.

Met deze maatregel kiest het college voor een beleid ter versterking van het besteedbare inkomen in Huizen. Als de inwoners van Huizen (burgers en bedrijven) meer kunnen besteden, wordt ook de lokale economie aangejaagd.