Ouderen Voor Anker vieren verjaardag prinses Beatrix

CDA Huizen

De verjaardag van prinses Beatrix is vorige week in Voor Anker niet onopgemerkt voorbij gegaan. Evenals voorgaande jaren zorgde het CDA voor een feestelijke oranjetintje. Het CDA schonk voor iedereen die er zin in had een oranjebittertje. Voor de liefhebbers was er advocaat met slagroom. Anderen namen jus d’orange. Iedereen genoot ervan. Fractievoorzitter Bert Rebel, een paar fractieleden en wethouder Janny Bakker hadden het er maar druk mee.

Na het zingen van het Wilhelmus door alle aanwezigen, hield Bert Rebel een korte speech. Daarin haalde hij enkele herinneringen op aan de tijd dat de prinses nog koningin was. Hij benadrukte het belang om met elkaar de band met het koningshuis in stand te houden. Daarna was er een gezellige ontmoeting en liet iedereen zich de verschillende oranjedrankjes goed smaken.