Herindeling Gooi: Wat is goed voor Huizen?

CDA Huizen

De regio ligt centraal met veel heide, bos en water in de omgeving.
De regio ligt centraal met veel heide, bos en water in de omgeving.

CDA: Uitgangspunt herindelingsplannen in de regio Gooi en Vechtstreek is: Wat is goed voor Huizen?

Wat het CDA betreft, is er geen noodzaak dat Huizen middels een fusie opgaat in een groter geheel. Het onderzoek van Deloitte heeft duidelijk aangetoond dat de bestuurskracht van Huizen goed is.

Om die reden hebben we ook ingestemd met de reactie vanuit Huizen op het onderzoek dat fusie wat Huizen betreft niet aan de orde hoeft te zijn, maar dat er nog wel een slag te maken is op het gebied van samenwerking in de regio; daar zou best nog een, niet-vrijblijvende, intensiveringsslag kunnen worden gemaakt.

Vooral gekeken naar regionale bestuurskracht

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben vooral gekeken naar de regionale bestuurskracht en geconcludeerd dat de bestuurskracht op dat niveau niet voldoende is. GS zijn van mening dat een verbetering van de regionale bestuurskracht alleen bereikt kan worden middels opschaling.

Zoals al aangegeven bij de bespreking van de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek, is Huizen bereid, als uit de reacties van de gemeenten en provincie zou blijken dat maatregelen nodig zijn voor de versterking van, met name, de regionale bestuurskracht, het gesprek hierover met de bestuurlijke partners aan te gaan. Gelet op de brief van GS is dit nu de politieke werkelijkheid, van waaruit we ook verder moeten kijken naar wat het beste voor Huizen is.

Wat willen de gemeenten zelf?

Archieffoto van de Botterwerf in Huizen (bron: www.botterwerfhuizen.nl)
Archieffoto van de Botterwerf in Huizen (bron: www.botterwerfhuizen.nl)

Dat begint, in de fase van open overleg, met het goed in kaart brengen van de mogelijkheden om te komen tot concrete oplossingen voor bestuurskrachtproblemen, dan wel herindelingen en van daaruit ook een voorkeur kenbaar maken. Dat is een open proces waar we de komende 6 maanden de tijd voor krijgen. We kunnen daarbij zowel naar de westkant (Gooise Meren) kijken als naar het oosten: Blaricum en Laren, waarbij de goede wijze waarop thans in HBEL-verband wordt samengewerkt op het gebied van Sociaal Domein een prima basis biedt om te kijken welke verdere mogelijkheden er met die gemeenten zijn.

E.e.a. is natuurlijk ook sterk afhankelijk van wat deze gemeenten zélf willen. Vanuit deze fase zal dan blijken wat de vervolgstappen zullen zijn: de arhi-procedure voortzetten, dan wel beëindigen (voor alle gemeenten of voor enkele). Wat we in ieder geval niet willen, is dat er, middels de overheveling van taken en bevoegdheden, een nieuwe, extra bestuurslaag ontstaat, een zogenoemde politisering van de regionale samenwerkingsverbanden. We zijn blij dat GS hier niet voor kiezen.

Géén opschaling naar één Gooistad!

Samenwerking in de regio voor subsidies
Samenwerking in de regio voor subsidies

Wat het CDA Huizen ook niet wil, is een opschaling naar 1 gemeente Gooistad; het onderzoeksrapport van Deloitte heeft voldoende argumenten aangegeven dat dit in dit stadium niet de voorkeur heeft. Gelukkig kiezen GS daar ook niet voor. De komende 6 maanden worden voor Huizen belangrijk, we zullen in gesprek gaan met de provincie en daarbij aangeven wat ons idee is voor de toekomst van Huizen, als onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Wat het CDA betreft, is het belangrijk dat college en raad daarover intensief met elkaar in gesprek gaan en al het mogelijke proberen om te komen tot een eensluidend oordeel, zodat we als Huizen ook een duidelijk en krachtig verhaal richting de provincie klaar hebben. Het overleg hierover dient dan ook op korte termijn te beginnen.