Vuurwerkrapport 2017 gepubliceerd

CDA Huizen

Veel melders bij het Vuurwerkmeldpunt Huizen zijn voorstander van vuurwerkvrije zones.
Veel melders bij het Vuurwerkmeldpunt Huizen zijn voorstander van vuurwerkvrije zones.

Op basis van de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen in door CDA Huizen het vuurwerkrapport 2016/2017 gepubliceerd. Het rapport is opgesteld aan de hand van 208 meldingen die gezamenlijk goed waren voor 730 klachten. Een daling in het aantal klachten van 25% ten opzichte van de rapportage over de vorige jaarwisseling. De meeste klachten worden gemaakt over vroegtijdig vuurwerk afsteken gepaard met de harde knallen die hierbij te horen zijn.

Aanbevelingen uit rapport ‘Het moet anders!’

CDA Huizen blijft staan bij de aanbevelingen die gemaakt zijn in het eerste vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’ uit 2015. In de editie van 2017 willen we de volgende punten benadrukken op basis van de meldingen die binnen zijn gekomen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen.

Vuurwerkvrije zones & zichtbaarheid handhaving

In de 2017 editie van het vuurwerkrapport ligt de nadruk op de volgende twee punten:

1. Vuurwerkvrije zones

Wederom is er een stijging te zien in de melders die voor een vuurwerkvrije zone zijn. Daarnaast zijn de eerste geluiden over de vuurwerkvrije zone in de Oostermeent positief. Het rapport bevat de aanbeveling om een uitbreiding te realiseren van de vuurwerkvrije zones in Huizen.

2. Zichtbaarheid handhaving in Huizen

Diverse meldingen zijn ontvangen over het gebrek aan zichtbaarheid van de handhavers (BOA en Politie) in Huizen. Het rapport bevat de aanbeveling om te onderzoeken hoe de handhaving zichtbaar gemaakt kan worden voor de inwoners van Huizen.

Download het vuurwerkrapport

Via onderstaande link is het vuurwerkrapport van CDA Huizen te raadplegen: