Opvang vluchtelingenkinderen

CDA Huizen

De vraag om kinderen op te nemen is een afweging waarin primair geappelleerd wordt aan de kernwaarde van “Barmhartigheid”. Hoe zorgen we voor onze naasten in nood. De CDA-fractie vindt dat wij als land en als gemeente een verantwoordelijkheid in hebben en willen die ook samen met onze inwoners invullen. In én met onze welvaart kunnen en hoeven we ook niet weg te kijken, er is ruimte om te delen. Gelukkig leven we ook in een land waarin deze barmhartigheid wordt gepraktiseerd doordat er ruimte wordt gegeven aan vluchtelingen om hier een veilig onderdak te vinden.  Ook in de gemeente Huizen wordt hier vorm en inhoud aangegeven door de gemeente en heel veel vrijwilligers die zich inzetten om statushouders wegwijs te maken in onze samenleving. Daar mogen we ons gelukkig mee prijzen.

Niet alleen barmhartigheid speelt een rol

Bij de vluchtelingenproblematiek speelt echter niet alléén barmhartigheid een rol, er zijn ook andere aspecten die meegewogen moeten worden.
Van“ draagvlak in de samenleving, effecten op pleegzorg, jeugdzorg, huisvesting tot de financiën aan toe.  Alle aspecten wegen anders en zijn veelal niet bekend wanneer een afweging gemaakt moet worden. Tegelijkertijd zou je het liefst de barmhartigheid voorrang willen geven omdat het om mensen gaat.  Juist dit maakt de afweging in de vluchtelingenproblematiek altijd tot een worsteling. Binnen de CDA-fractie maar ook maatschappelijk.

Verantwoordelijkheid van het rijk

De CDA-fractie is van mening dat de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers is  een verantwoordelijkheid van het Rijk. In Den Haag moet primair de afweging gemaakt worden wat verantwoord is gelet op het geheel.  Daarnaast deelt de CDA-fractie het standpunt van het college dat de gemeente Huizen zijn verantwoordelijkheid de afgelopen jaren ten volle genomen. Wij hebben huisvesting geboden aan dertig jongeren. Dat heeft als consequentie gehad dat de helft van de beschikbare jongeren woningen zijn toebedeeld aan de groep alleen staande vluchtelingen. Dat is niet niks.

De CDA- fractie deelt daarom de zorgen die verwoord zijn in de motie maar stemt niet in om bovengenoemde reden.