In memoriam Rein Jansen

CDA Huizen

Rein Jansen

Met veel respect en waardering gedenken wij Rein Jansen, die op woensdag 15 april op 77-jarige leeftijd is overleden.

Rein was een warme, invoelende persoonlijkheid met een grote betrokkenheid bij het maatschappelijk leven. Rein voelde zich aangetrokken tot het CDA sinds Jan Peter Balkenende het thema ‘normen en waarden’ op de politieke agenda plaatste. Sindsdien wilde hij zich ook actief inzetten voor het CDA. Eerst als hoofdredacteur van het plaatselijke ledenblad CDAccenten, vervolgens jarenlang als secretaris en bestuurslid van het CDA Huizen. Bestuursvergaderingen konden nogal eens niet op een dinsdagavond plaatsvinden, want de deelname aan de bridgesport was voor hem heilig. Hij was immers ook vaak wedstrijdleider op bridgeavonden. Rein was eveneens een liefhebber van het golfspel en hij heeft zich ook bestuurlijk ingezet voor de golfsport op het park Spandersbosch in Hilversum.

Ook na de beëindiging van zijn bestuurslidmaatschap voor het CDA Huizen konden we op hem rekenen voor de verkiezingscampagnes, voor advies en voor hand- en spandiensten. Zo bleef hij trouw bezoeker van de ledenvergaderingen en onderhield hij nog steeds contacten met de CDA-gemeenteraadsfractie en andere gemeenteraadsleden. Hij volgde ook vaak debatten in de Tweede Kamer op tv en hij bezocht verscheidene malen landelijke CDA Partijcongressen. Daarbij trok hij graag op met zijn zus Hanneke Brummelhuis-Jansen, die vanuit Ouderkerk aan de Amstel namens het CDA wethouder was van de gemeente Ouder-Amstel.

Rein verzette zich ook meermalen tegen de kilheid en de zakelijkheid in de politiek. Zo pleitte hij voor “de christelijke barmhartigheid voor mensen die echt niets kunnen doen aan de benarde positie waarin zij zijn terechtgekomen, zoals de kinderen van asielzoekers, die door het falen van onze bureaucratie, vooral rechtspraak, jarenlang aan het lijntje gehouden zijn en dan naar een voor hen vreemd, onbekend en vaak voor hun toekomst kansloos land worden teruggestuurd”.

Rein was een echte familieman die zich als mantelzorger inzette voor zijn moeder die een zeer hoge leeftijd bereikte en waarvoor hij samen met zijn echtgenote Hanneke Jansen-Venverloo jarenlang iedere week naar Breda reisde.

Ook buiten het CDA Huizen was hij op vele manieren actief betrokken bij de Huizer samenleving. Tot enkele weken voor zijn overlijden was hij nog zeer actief als voorzitter van de Stichting Kinderboerderij De Warande. Stichting Kinderboerderij De Warande beheert en exploiteert een kinder- /zorgboerderij met een Natuur en Milieu Educatiecentrum in het Huizer Stadspark, op de grens met Blaricum. Rein vervulde een prominente rol bij de ontwikkeling en professionalisering bij de vernieuwing en de nieuwbouw van de kinderboerderij in 2017. Mede door de inzet van Rein biedt De Warande sinds 2017 in samenwerking met de Stichting Philadelphia ook dagbesteding aan voor mensen met een beperking. Bij de vernieuwing van de kinderboerderij kwam zijn kennis en inzicht in de Huizer gemeentepolitiek goed van pas. Hij kon daarbij teruggrijpen op de ervaringen in zijn werkzame leven als econoom en organisatieadviseur na zijn studie aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg (tegenwoordig de Katholieke Universiteit Brabant) en later ook in Hamburg. Rein was ook vaak in Huizen in de Brasserhoeve te vinden, waar hij de bestuurlijke werkzaamheden van zijn echtgenote Hanneke ondersteunde.

Rein was enige tijd ziek en hij overleed in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Wij zullen Rein herinneren als een warme, positief ingestelde persoonlijkheid die veel heeft bijgedragen aan het CDA Huizen en de Huizer samenleving.

Wij wensen zijn vrouw Hanneke, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur, fractie en wethouder van het CDA Huizen,

Marianne Vos-Breel (voorzitter) en Wim Zwanenburg (oud-voorzitter).