Gemeenteraad mei 2020

CDA Huizen

Donderdag 28 mei vergaderde de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering is een besluit genomen over de bouw van woningen op de plaats van discotheek de Silverdome. Eerder besteedde de fractie hier aandacht aan in een vlog die u hier vindt.

Daarnaast is een motie behandeld voor de opvang van 500 jongeren uit vluchtelingen kampen uit Griekenland. De CDA-fractie heeft hier de volgende overwegingen bij.

CDA Huizen deelt teleurstelling sluiting Sijsjesberg

Ook de opening van zwembad is Sijsjesberg aan de orde gekomen in de gemeenteraad. De wethouder ziet momenteel nog geen mogelijkheden om het zwembad verantwoord te openen maar blijft tegelijkertijd kijken, wanneer de richtlijnen aangepast worden, of opening wel mogelijk is.
De CDA-fractie deelt de teleurstelling van veel inwoners dat het zwembad nog niet open is en heeft er bij de wethouder op aangedrongen om in zijn zoektocht naar mogelijkheden om het bad wel te openen ook bij gemeenten te gaan kijken die het zwembad wel openen en hun ervaringen mee te nemen.