Ontwikkelingen Havenstraat HS285

CDA Huizen

Luchtfoto uit presentatie ontwikkelaar van Havenstraat 285

Aangezien de gemeente Huizen een doelstelling heeft om woningen bij te bouwen in Huizen wordt ook de fractie van CDA Huizen regelmatig benaderd door projectontwikkelaars. Veel ideeën worden er gedeeld om delen van Huizen in te vullen.

Recentelijk zijn er bij de CDA-fractie plannen gepresenteerd voor de locatie Havenstraat 285. Deze plek is biedt nu ruimte voor een opslag met kantoorruimte. De gepresenteerde plannen, genaamd HS285, betreffen appartementen en penthouses. Zoals de plannen zijn gepresenteerd gaf de ontwikkelaar aan dat deze woningen passen binnen de ontwikkelingen van de Havenstraat. Ook zouden deze voldoen ook aan de parkeernormen.

Vanwege deze plannen wil CDA Huizen de volgende vragen stellen aan het college:

  1. Is het College bekend met de plannen van HS285?
  2. Hoe staat het college tegenover de plannen van de HS285?
  3. Wat is de stedenbouwkundig visie van het college voor woningbouw in het Havengebied en
    specifiek aan de Havenstraat-West?
  4. Indien het college niet kan instemmen met de plannen van HS285, kunt u dan aangeven waarom u daar niet mee akkoord kunt gaan?
  5. Betrekt u de opbrengsten en kosten van dit plan bij de doelstelling die de gemeente heeft op het gebied van de woningbouwopgave?
  6. Afgelopen periode hebben verschillende projectontwikkelaars, op advies van de portefeuillehouder, hun ideeën voor woningbouw met de fractie van het CDA gedeeld. Kunt u aangeven waarom u hiervoor kiest in plaats van zelf met ontwikkelaars de plannen bespreken en vervolgens voor besluitvorming naar de Gemeenteraad te komen.