Omwonenden Holleblok willen vooral aanpak van overlast

CDA Huizen

Op zaterdagochtend 7 mei was de CDA fractie aanwezig in het winkelcentrum “Holleblok”. Vanwege de kou en de plotselinge hevige regenbuien was het bezoek iets korter dan beoogd. Toch konden 34 personen worden geïnterviewd over hun opvattingen over hun directe leefomgeving. Opvallend veel van hen klaagden over overlast van hondenpoep, zwerfvuil en vandalisme in deze wijk. Ook werden diverse onveilige verkeerssituaties genoemd.

Het bezoek aan het winkelcentrum Holleblok was het vierde bezoek van de CDA fractie in de serie bezoeken aan de diverse winkelcentra in Huizen. Eerder bezocht de fractie het winkelcentrum Phohi, het winkelcentrum de Kostmand en het winkelcentrum Oostermeent. Het CDA wil de informatie die burgers geven gebruiken voor concrete verbeterpunten in het nieuwe CDA verkiezingsprogramma 2006-2010. Op 4 juni is de CDA fractie in het hoofdwinkelcentrum aanwezig.

Overlast

De meeste ondervraagden vanuit de wijk rond het winkelcentrum Holleblok lieten weten dat de overlast van hondenpoep in deze wijk zeer storend is. Er worden zelfs honden uitgelaten op kinderspeelplaatsen. Ook ergerden de ondervraagden zich vrijwel unaniem aan het zwerfvuil in de wijk, aan het parkeren op plaatsen waar dat niet mag, aan de graffiti en aan de toename van vandalisme, zoals het kapot maken van bushokjes. Veel ondervraagden misten de aanwezigheid van politie in de wijk. Enkele ondervraagden lieten weten zich ’s avonds op straat niet meer veilig te voelen.

Onveilige verkeerssituaties

Een tweede veelgenoemd probleem betrof de verkeerssituatie. Opmerkingen hierover varieerden van loszittende tegels (met name voor ouderen onveilig) en aan het veel te hard rijden van automobilisten, met name in de 30 km zones. Een veelgenoemd onderwerp was ook de situatie op “de Haar”. Daar wordt volgens diverse ondervraagden veel te hard gereden, vooral op de plek waar de “puist” in de weg is aangebracht.

Bewonerscommissie FLORA

Naar aanleiding van de aankondiging van de werkbezoeken door het CDA Huizen werd de CDA fractie recent uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering van de bewonerscommissie FLORA, een zeer actieve groep mensen die voortdurend bezig is om te zoeken naar mogelijkheden om de wijk Huizermaat West prettig en leefbaar te houden. Punten die de ondervraagde personen in het winkelcentrum Holleblok naar voren brachten werden tijdens dit bezoek ook al door deze commissie aangegeven. “Dat betekent wat ons betreft dat dit probleem in deze wijk zeer serieus moet worden genomen” aldus Janny Bakker, fractievoorzitter van het CDA Huizen. “Het gaat hier niet om een aantal toevallige klachten“. De CDA fractie pleit al jaren voor betere handhaving van kleine overtredingen. In oktober 2004 diende het CDA een motie in om hiervoor “buitengewone opsporingsambtenaren” (BOA’s) in te zetten. De motie werd aangenomen, maar er is nog geen enkele BOA aangesteld. Wat de CDA fractie betreft zou nog dit jaar moeten worden begonnen met een experiment met een BOA, bijvoorbeeld in deze wijk. Janny Bakker: “Zo’n experiment zou prima in nauw overleg met de bewonerscommissie FLORA kunnen worden uitgevoerd. Deze mensen zijn zeer betrokken bij hun wijk en ook heel goed in staat om met de gemeente mee te denken. Als gemeente zeggen we vaak dat we verantwoordelijke burgers verwachten. Als burgers zich zo verantwoordelijk opstellen, laten we dan van onze kant ook goed naar hen luisteren!“.