CDA fractie wil de botters weer terug in de oude haven

CDA Huizen

De CDA fractie is van mening dat de gemeente Huizen zich maximaal moet inspannen om weer meer botters in de oude haven te krijgen. Onder meer pleit de CDA fractie voor aanschaf van een tweede botter. Ook wil de fractie dat geen kosten worden berekend voor de ligplaatsen van de botters en dat de dagtarieven voor botters worden afgeschaft. Hiermee wordt Huizen weer concurrerend ten opzichte van andere gemeenten, zoals Bunschoten/Spakenburg, Naarden, Muiden, Volendam en Hoorn.

Historisch beeld oude haven

Tijdens de viering van 150 jaar oude haven in Huizen waren de traditionele botters even weer, als vanouds, beeldbepalend in de haven. Nu Huizen investeert in de ontwikkeling van de oude haven moet wat de CDA fractie betreft dit beeld ook weer terug komen. Daarmee krijgt de oude haven van Huizen weer iets van haar oude charme terug.

Nieuwe botter

Toen de CDA fractie al vroeg in de ochtend de tafel op het plein van het winkelcentrum Oostermeent neerzette viel direct op dat overal op het plein rotzooi lag. “We zeiden gelijk al tegen elkaar dat we daar wel veel klachten over zouden krijgen”, aldus Janny Bakker. En dat bleek ook zo te zijn. Bijna alle ondervraagden ergerden zich aan het zwerfvuil in het winkelcentrum. Maar ook de winkelwagentjes die in tuinen blijven staan, de overvolle prullenbakken die niet vaak genoeg geleegd worden én de hondenpoep was vaak onderwerp van gesprek. Enkele ondervraagden merkten op dat ze bang waren dat de wijk steeds verder verpaupert en dat de mentaliteit steeds onverschilliger wordt.

Dooie boel

De CDA fractie voerde onlangs overleg met een vertegenwoordiging van de stichting “Vrienden van de Huizer botter”. Deze stichting beheert momenteel de enige botter die de gemeente Huizen nog rijk is en die de naam “HZ 108 Janus Kok” draagt. Op dit moment doet zich voor de gemeente een kans voor om een tweede botter aan te schaffen. Dit keer gaat het om de HZ45, uniek om de originele belettering en ook vanuit cultuur historisch oogpunt voor Huizen van grote waarde. De stichting “Vrienden van de Huizer botter” is bereid om ook voor deze botter het onderhoud en het beheer op zich te nemen. De CDA fractie vindt dat de Gemeente Huizen deze unieke kans niet moet laten liggen.

Gratis ligplaatsen

De CDA fractie deed recent een onderzoek naar de tarieven die eigenaren van botters in andere havens aan de randmeren moeten betalen voor hun ligplaats, zoals onder meer in Bunschoten/Spakenburg, Volendam, Hoorn, Naarden en Muiden. Geconcludeerd werd dat vrijwel overal een flinke korting op de ligplaatstarieven wordt gegeven, zodra het gaat om historische schepen met een vaste ligplaats waar zij beeldbepalend zijn. Als Huizen voor gratis vaste ligplaatsen voor de botters zorgt, kan dit naar de mening van de CDA fractie leiden tot een besluit van botterbezitters om hun botter naar de haven van Huizen over te brengen, mede door alle overige faciliteiten die Huizen straks te bieden heeft. Ook kan Huizen het voorbeeld van Volendam volgen en de dagtarieven voor botters afschaffen. Dit maakt het voor botters extra aantrekkelijk om in Huizen aan te meren.

Vragen aan het College

De CDA fractie heeft in een brief aan het College benadrukt dat zij de verkrijging van de tweede botter voor de Gemeente Huizen belangrijk vindt. Ook heeft de CDA fractie erop aangedrongen om de vaste ligplaatsen voor de botters kosteloos beschikbaar te stellen en de dagtarieven voor botters af te schaffen.