CDA Huizen trakteert op oliebollen

CDA Huizen

Nieuwe traditie is geboren bij CDA Huizen door op oliebollen te trakteren bij ouderen en hulpverleners.
Op 30 en 31 december organiseerde het CDA Huizen een oliebollenactie. In de woon-zorgcentra de Marke en Voor Anker werden oliebollen uitgedeeld aan ouderen, verzorgend personeel en vrijwilligers. Ook bij de brandweer en de politie in Huizen werden oliebollen uitgedeeld.

Inspiratie via kerstbrief Sybrand Buma

In de week voor kerst stuurde fractievoorzitter Sybrand Buma aan alle CDA leden een kerstbrief. Daarin schreef hij over de verwarrende tijd waarin we ons bevinden. Hij noemde onder meer de verschrikkelijke terreurdaad in Berlijn, maar ook de Brexit, de verkiezingen in de VS, de teloorgang van de rechtsstaat in Turkije en de wrede strijd in Syrië. Maar daartegenover stelde hij de kleine lichtpuntjes, zoals bijvoorbeeld de oliebollenacties die veel CDA-afdelingen traditioneel houden in Nederland.

Deze passage in de kerstbrief inspireerde het CDA Huizen om ook een oliebollenactie op gang te zetten, zowel bij zorginstellingen als bij hulpdiensten als politie en brandweer.

Indrukwekkende gesprekken met (eenzame) ouderen

Naast het uitdelen van oliebollen is er ook tijd voor een goed gesprek.
Naast het uitdelen van oliebollen is er ook tijd voor een goed gesprek.

Uit de contacten met zorginstellingen in Huizen werd duidelijk dat veel oudere mensen met de feestdagen geen bezoek krijgen. Er is geen familie of vriendenkring meer, of de kinderen wonen te ver weg of zijn te druk. Het uitdelen van oliebollen in de zorginstellingen ging dan ook verder dan alleen de oliebol. Het leverde mooie contacten op en indrukwekkende gesprekken. Het CDA Huizen wil in het nieuwe jaar het welzijn van ouderen in zorginstellingen bespreekbaar maken. Het lijkt erop dat er veel wordt bezuinigd op het welzijn van ouderen, terwijl juist die kleine dingen, zoals een warm menselijk contact, zo waardevol voor ouderen zijn.

Waardering hulpverleners (politie en brandweer)

De vrijwilligers van de brandweer worden getrakteerd op oliebollen.
De vrijwilligers van de brandweer worden getrakteerd op oliebollen.

Aansluitend op de landelijke traditie bracht het CDA Huizen ook oliebollen bij de brandweer en de politie. Deze hulpverleners zijn tijdens de oud en nieuwviering niet gezellig samen met familie. Zij moeten paraat staan voor het waarborgen van onze veiligheid. Het CDA Huizen vindt dat deze professionals daarvoor diep respect verdienen. Met het brengen van een schaal oliebollen wilde het CDA Huizen die boodschap ook overbrengen en dat werd zichtbaar gewaardeerd.

Een nieuwe traditie is geboren

Het rondbrengen van oliebollen is het CDA Huizen goed bevallen. Het is een betrekkelijk klein gebaar, maar het leverde heel veel plezier op, zowel vanuit de ontvangers als vanuit het CDA Huizen. Een nieuwe traditie is daarmee geboren. Ook bij de volgende jaarwisseling gaat het CDA Huizen weer op pad met oliebollen. Dat is nu al besloten. Door dat tijdig aan te kondigen kunnen ook mensen in andere zorginstellingen in Huizen (de Bolder en de Oude Pastorie) worden getrakteerd op een oliebol. Voor deze jaarwisseling hadden deze instellingen zelf al soortgelijke activiteiten ondernomen. Fractievoorzitter Bert Rebel verwoordde de actie als volgt: “Ik vind het een erg leuke actie, het CDA waardig“.