CDA Huizen stelt vragen na sluiting restaurant Rustmaat

CDA Huizen

Artikel in de Gooi en Eemlander over aanstaande sluiting restaurant Rustmaat (datum: 21 december 2016)
Artikel in de Gooi en Eemlander over aanstaande sluiting restaurant Rustmaat (datum: 21 december 2016)

Deze week verschenen er berichten in de krant dat het restaurant in seniorencomplex De Rustmaat  gaat sluiten. De huidige uitbaters houden er per 1 januari 2017 mee op.  De sluiting geeft de nodige onrust en daarom wil de CDA-fractie er meer van weten. Om die reden heeft CDA-gemeenteraadslid Kees de Kok namens zijn fractie negen vragen gesteld aan het college. Hij wil ondermeer weten wat de aanleiding en de oorzaak is van de sluiting en wat de bewoners van De Rustmaat ervan vinden.

Meer voorzieningen gaan verdwijnen

Het CDA heeft begrepen dat er in de loop van de tijd al meer voorzieningen in De Rustmaat zijn verdwenen, zoals de kapper en de pedicure en vraagt zich af hoe dit past in het Wmo-beleid van de gemeente. Verder wil het CDA weten of De Rustmaat een woonzorgcomplex is met een sociale functie in de buurt en met voorzieningen waarvan de  bewoners en buurtbewoners gebruik kunnen maken. Of is De Rustmaat alleen een appartementencomplex?

Kees de Kok stelt ook de vraag wat de toekomst van De Rustmaat en van de andere zorglocaties in Huizen is. Wil en kan de gemeente Huizen haar invloed uitoefenen om de sociale infrastructuur in het dorp en in het bijzonder in de Oostermeent te faciliteren en te bevorderen?

Alternatieven mogelijkheden restaurant Rustmaat

Ook stelt Kees de Kok de vraag of er alternatieve mogelijkheden zijn om het restaurant open te houden, bv. door de functie uit te breiden of een andere uitbater een kans te geven. En hij vraagt of het college mogelijkheden ziet om in het kader van de participatiewet de restaurantfunctie nieuw leven in te blazen als plaats van ontmoeting voor ouderen, bv. in samenwerking met Versa, Philadelphia, Sherpa, GGZ Centraal en/of Tomin?

Het CDA wil dat de vragen zo snel mogelijk beantwoord worden. In ieder geval zullen ze tijdens de raadsvergadering op 9 februari 2017 behandeld worden.