Noord-Holland kiest Huizers als lijsttrekker Provinciale Staten en Waterschap

CDA Huizen

Op zaterdag 1 september heeft het CDA Noord-Holland tijdens een ledenvergadering in Weesp de geboren Huizer Dennis Heijnen (30) als lijsttrekker gekozen voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. De oud-voorzitter van het CDA Huizen Wim Zwanenburg (57) zal opnieuw de lijst aanvoeren voor het CDA voor de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen worden gehouden op 20 maart 2019. De komende maanden stellen de CDA-leden de rest van de kandidatenlijsten vast en de verkiezingsprogramma’s.

Dennis Heijnen woont inmiddels in Amsterdam, maar is in Huizen opgegroeid en heeft nog steeds een sterke binding met het dorp. Hij was tijdens zijn studententijd ook betrokken bij de CDA Huizen-gemeenteraadsfractie. ‘Ik ben erg vereerd en heb er heel veel zin in om lijsttrekker te zijn van het CDA voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Vooral de knellende woningmarkt, waardoor er voor jong en oud nauwelijks een betaalbare en geschikte woning meer te vinden is, zal een van mijn speerpunten zijn”, aldus Heijnen. Dennis Heijnen is sinds 2016 Provinciale Statenlid van Noord-Holland en was vanuit het CDA-fractie verantwoordelijk voor de regio Gooi en Vecht.

Wim Zwanenburg heeft een grote passie voor het waterbeheer: “Ik deel mijn ervaring graag met een nieuw team kandidaten voor het waterschapsbestuur. Naast de zorg voor waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast, moet het waterschap ook voldoende zoet water kunnen leveren in tijden van droogte, om bijv. verdroging van het Naardermeer te voorkomen. We moeten verder werken aan schoner oppervlaktewater door te investeren in betere zuiveringsinstallaties, de terugwinning van grondstoffen, zuivering van microplastics en resten van geneesmiddelen. De klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen om samen met inwoners en onze gemeenten te werken aan effectieve, duurzame en betaalbare oplossingen en aanpassing van onze ruimtelijke ordening, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied”. Zwanenburg is voor het CDA sinds 2009 fractievoorzitter in het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel is aangeleverd door CDA Noord-Holland om te gebruiken in nieuwsberichten.